deliver-swedish-healthcare-borrowed-time-1170x697-tcm9-185177.jpg

Health Care Payers & Providers

Lever svensk hälso-och sjukvård på lånad tid?

Stefan Larsson Adina Welander

Sverige betraktas internationellt som ett föregångsland inom hälso-och sjukvård men tillståndet oroar. Trots en vårdkvalitet som i flera studier ligger högt jämfört med andra länder, håller Sverige på att förlora sin topposition. Svenska patienter är mer missnöjda med hur de blir bemötta än patienter i andra länder och förtroendet för vården minskar. Liksom i många andra länder ökar de svenska sjukvårdskostnaderna snabbare än den övriga ekonomin. Vår syn är att de stora utmaningar svensk hälso-och sjukvård står inför kräver ett paradigmskifte i styrning och ledning. Bara så kan vi framgångsrikt möta sektorns växande komplexitet. Sverige har goda förutsättningar att ta dessa kritiska steg och skapa en roll som föregångare inom modern styrning och ledning av framtidens hälso-och sjukvård. Vår analys föreslår fem prioriteringar.

Health Care Payers, Providers, Systems & Services