eyeem-27156915-82307744_tcm9-221377.jpg

Rozwijanie siebie poprzez rozwój innych.

Obecni i przyszli liderzy znajdują to, czego potrzebują w BCG. Łączymy odpowiednich ludzi, aby razem dążyć do prostych rozwiązań, wprowadzać istotne zmiany i wywierać pozytywny, długoterminowy wpływ.

Wartości BCG: Wiadomość od CEO BCG

BCG współpracuje z klientami w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów stanowiących wyzwanie zarówno dla ich firm, jak i dla świata. Robimy to, kierując się różnorodnością naszego zespołu i ich myślenia, a także naszym wspólnym zaangażowaniem w odkrywaniu prawdy. Rozwiązania, które opracowujemy we współpracy z naszymi klientami, przekształcają nie tylko firmy, ale także całe branże, a nawet społeczeństwo.

U podstaw naszej działalności i organizacji leży ścisła współpraca - pomiędzy naszymi pracownikami na wszystkich szczeblach i z naszymi klientami. Pracując razem, nasz zespół nieustannie stawia sobie i swoim współpracownikom wyzwania, aby rozwijać i wdrażać nowe, innowacyjne podejścia.

Kiedy dowiesz się więcej o naszym zespole i sposobie, w jaki pomaga on we wprowadzaniu zmian w najważniejszych światowych organizacjach, jestem pewien, że zrozumiesz, dlaczego BCG jest partnerem z wyboru, kiedy stawka jest wysoka.

Lesser-rich-inset_tcm9-11101.jpg

Jeśli nie potrafisz pozyskać ludzkich serc i umysłów, nie wprowadzasz prawdziwych zmian.

Rich Lesser
Chief Executive Officer
New York

Wartości BCG: Nasz wspólny język

Silna kultura zakorzeniona w wartościach sprawia, że BCG jest liderem na rynku oraz miejscem pracy pełnym satysfakcji i inspiracji.

O nas

SUBSCRIBE