Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Ciągłe wdrażanie nowości, ponadczasowy cel

BCG posiada ponad 90 biur w 50 krajach, 14 000 pracowników, ponad 900 partnerów oraz przeszło 20 000 alumnów. Mamy za sobą ponad 50 lat działalności i nie tylko stale się rozwijamy, ale mamy to samo poczucie celowości i potrzebę szukania nowych rozwiązań; kontynuujemy to, co zapoczątkował założyciel BCG — Bruce Henderson.

Kilka słów od Prezesa i CEO

BCG buduje partnerskie relacje ze swoimi klientami, aby rozwiązywać najtrudniejsze problemy dotyczące ich biznesu i wpływu na rzeczywistość. Robimy to, korzystając ze zróżnicowanych doświadczeń, umiejętności i kompetencji naszych pracowników, ich sposobów myślenia oraz naszego zaangażowania w dążeniu do prawdy. Rozwiązania, które tworzymy z naszymi klientami, zmieniają nie tylko pojedyncze firmy, ale także branże, a nawet społeczności. 

U podstaw biznesu i organizacji BCG leży bliska współpraca — między naszymi pracownikami i klientami, na wszystkich szczeblach. Wspólna praca sprawia, że nasi ludzie stale stawiają przed sobą i swoimi współpracownikami wyzwania, aby nieustannie opracowywać i wdrażać nowatorskie podejście. 

Poznając nasz zespół i metody działania, przekonasz się, dlaczego BCG jest partnerem, którego warto wybrać.

Rich Lesser
Rich Lesser, Prezes i CEO

Jeśli nie potrafisz pozyskać ludzkich serc i umysłów, nie wprowadzasz prawdziwych zmian.

Rich Lesser
President & Chief Executive Officer
New York

Firma naprawdę globalna

Doświadczenie i wiedza specjalistyczna

Trwałe relacje

Zarządzanie ryzykiem

Dynamiczny międzynarodowy wzrost

BCG Today

SUBSCRIBE

PL