Inspirowanie przyszłej strategii


W Instytucie im. Hendersona BCG (BHI) wierzymy, że przywództwo rozpoczyna się w głowie, a idee powinny poprzedzać działania. Przedstawiamy pomysły i inspiracje, które pomogą planującym przyszłość kierownikom w kształtowaniu ich kolejnych posunięć.

Jak to zrobić? Przez przyjęcie potężnej technologii pomysłów i wprowadzenie w życie nowych, cennych spostrzeżeń z biznesu, nauki, techniki i mechanizmów społecznych.

Zachęcamy kierowników do prowokacyjnych dyskusji i eksperymentowania, aby rozszerzyć granice teorii i praktyki biznesowej. Tworzymy podstawy dla przyszłych, decydujących działań, ponieważ dzisiejsze idee kreują przyszłą rzeczywistość.

Koordynujemy szereg inicjatyw w ramach jednej społeczności z placówkami w USA, Europie i Azji. Składamy się z trzech jednostek: Strategy Lab, BCG Fellows i ośrodka makroekonomicznego.

Strategy Lab

Strategy Lab identyfikuje i opracowuje pomysły, które zmienią sposób myślenia liderów biznesu w procesie budowania przewag nad konkurencją.

Członkowie BCG

BCG Fellows to partnerzy, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami intelektualnymi - ich status pozwala im skoncentrować się na badaniach, rozwoju i promowaniu nowych idei zarówno w obrębie działalności BCG, jak i na zewnątrz.

Centrum analiz makroekonomicznych

Centrum Analiz Makroekonomicznych publikuje spojrzenie BCG na temat najważniejszych zjawisk gospodarczych. Centrum współpracuje z zespołem wybitnych ekonomistów i wyjaśnia klientom, jaki wpływ na ich biznes mogą mieć trendy ekonomiczne.

Aktualności BHI

Bądź na bieżąco z analizami i publikacjami Instytutu Hendersona.

protected by reCaptcha

Subscribe to the BCG Henderson Institute Newsletter