Eksperci

Instytut Hendersona (BCG Henderson Institute) jest zarządzany przez doradców ds. innowacji — grupę doświadczonych liderów BCG oddanych idei innowacji. Grupa ta gwarantuje maksymalny wpływ, od utworzenia całkowitego programu badawczego i ustalenia priorytetów firmy do przekazania wytycznych wspomagających główne projekty badawcze.

Eksperci ds. innowacji

Kierownictwo BHI

Martin Reeves kieruje globalnie Instytutem Hendersona oraz w Ameryce Północnej. Arindam Bhattacharya jest autorem znakomitego wzrostu i rozwoju biznesu firmy BCG w Indiach, zarządza działaniami BHI w Azji i na rynkach wschodzących. Natomiast Judith Wallenstein zarządza Instytutem w Europie. Judith miała czynny udział we współpracy z klientami z sektora opieki zdrowotnej oraz stosunkach BCG z TED.

Dyrektor Generalny

Amanda Wikman kieruje działalnością BHI i wspomaga jego wewnętrzny rozwój. Odpowiada za strategię marketingową, wizję przywództwa, rekrutację, finanse i współpracę z zewnętrznymi partnerami.

Najbardziej utalentowani członkowie BCG

Zespoły BCG poszukują wiedzy do tworzenia indywidualnych rozwiązań, aby zaspokoić potrzeby każdego klienta, z którym pracujemy. Jedocześnie rozpoznają dominujące trendy i wzorce, które są kluczem do tworzenia pomysłów kształtujących branżę i zapewnienia najwyższej jakości usług doradctwa strategicznego. Nasi czołowi wizjonerzy zyskują status najbardziej utalentowanych członków BCG. Jako firma zapewniamy im wieloletnie wsparcie przy tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań, które przynoszą dodatkową wartość dla liderów biznesu.

Ambasadorzy

Ambasadorzy są wyselekcjowanymi konsultantami BCG z biur z calego świata, którzy wspomagają badania oraz wspierają zespoły projektowe BCG.

Zewnętrzni współpracownicy

Instytut Hendersona współpracuje z zewnętrznymi ekspertami z konkretnych dziedzin oraz z szerokiego zakresu różnych dyscyplin naukowych. Do naszej sieci należą wybrani wizjonerzy, z którymi blisko współpracują, praktycy, naukowcy i badacze.

protected by reCaptcha

Subscribe to the BCG Henderson Institute Newsletter