Kariera

Poszukujemy mocnych kandydatów mających wiedzę z dziedziny zaawansowanej analityki do pracy w doradztwie z zakresu analizy danych. Do naszego zespołu poszukujemy również inżynierów oprogramowania, inżynierów uczenia maszynowego oraz architektów analityki. Inżynieria GAMMA polega na tworzeniu nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz sposobów analizy danych dla GAMMA oraz dla naszych klientów.  

Rekrutujemy kandydatów bezpośrednio z uniwersytetów, a także szukamy profesjonalistów z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami analityków lub inżynierów z czołowych korporacji lub firm z branży usług analitycznych.

Aplikuj

BCG GAMMA oferuje wyjątkową okazję dołączenia do światowej klasy zespołu korzystającego z najbardziej zaawansowanych technik analitycznych w satysfakcjonującym środowisku. Stanowiska dostępne w naszym zespole inżynieryjnym (inżynierowie oprogramowania, inżynierowie uczenia maszynowego oraz architekci analityki) można znaleźć w sekcji „Stanowiska specjalistyczne”.

Aplikuj

BCG GAMMA oferuje wyjątkową okazję dołączenia do światowej klasy zespołu korzystającego z najbardziej zaawansowanych technik analitycznych w satysfakcjonującym środowisku. Mamy biura w ponad 30 miastach świata.

Ścieżki kariery

Zespół analityki danych

Stanowiska Data Scientist oraz Senior Data Scientist. Osoby na stanowiskach Data Scientist i Senior Data Scientist projektują i tworzą rozwiązania analityczne dla naszych klientów w sytuacjach, w których dane i analiza stanowią główny element danego zagadnienia. Interakcja w obrębie zespołu skupia się na stosowaniu programów statystycznych i innych narzędzi w celu przeprowadzania intensywnych analiz danych oraz na udziale w otwartych dyskusjach — uzupełnionych o obiektywne badania środowiska konkurencyjnego. 

Lead Data Scientist oraz Principal Data Scientist. Pracownicy na stanowiskach Lead Data Scientist i Principal Data Scientist ściśle współpracują z Partnerami BCG, aby wspierać rozwój naszej firmy. Od takich osób oczekujemy statusu uznanych ekspertów w dziedzinie analizy danych oraz umiejętności zarządzania zespołami analityków — tak, aby możliwe było tworzenie nowych i innowacyjnych produktów oraz rozwiązań analitycznych. Osoby na stanowiskach Lead Data Scientist i Principal Data Scientist pełnią również większą i bardziej aktywną rolę w procesie kształtowania strategii — zarówno BCG GAMMA, jak i całego BCG. Co więcej, są także w znacznym stopniu odpowiedzialne za zarządzanie relacjami z klientami na potrzeby podejmowanych działań analitycznych.

Zespół inżynierów

Inżynierowie ds. analityki oprogramowania. Inżynierowie ds. analityki oprogramowania BCG GAMMA posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju i wdrażania aplikacji na dużą skalę. Tworzą oni kod poziomu produkcji oraz pomagają klientom i zespołom zadaniowym we wprowadzaniu skalowalnych rozwiązań analitycznych. 

Inżynierowie ds. uczenia maszynowego Inżynierowie ds. uczenia maszynowego posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie informatyki, programowania rozproszonego, badań stosowanych oraz matematyki. Rozwijają, wprowadzają i stosują statystyczne techniki uczenia maszynowego, wspólnie z analitykami danych i inżynierami oprogramowania opracowując prototypy badawcze oraz możliwe do wdrożenia systemy oprogramowania. 

Architekci analityczni. Nasi architekci analityczni są ekspertami w definiowaniu danych analitycznych oraz komponentów architektury w chmurze i posiadają dogłębną wiedzę na temat szerokiej gamy technologii baz danych i chmury. Wspomagają klientów oraz zespoły zadaniowe BCG wiedzą specjalistyczną w zakresie korporacyjnych systemów IT, baz danych oraz technologii chmurowych.

Jaki jest idealny profil konsultanta ds. analizy danych w BCG GAMMA?

Jak wygląda szkolenie i rozwój konsultantów BCG GAMMA?

Czy podczas zatrudnienia w BCG GAMMA będę mieć możliwość wykonywania pracy w innych krajach?

Kiedy i jak będzie oceniana moja wydajność?

Czym role GAMMA różnią się od ról konsultantów ogólnych? 

Jak działa program stażu w BCG GAMMA?

Kiedy i jak mam przesłać swoje CV?

Jak wygląda proces rekrutacji w BCG GAMMA?

Jak wielu podróży mogę spodziewać się jako konsultant GAMMA?

BCG GAMMA

SUBSCRIBE