BrightHouse

BrightHouse jest firmą należącą do BCG, zajmującą się globalnym doradztwem kreatywnym. Pomagamy organizacjom odkryć ich ponadczasowy cel — powód, dla którego istnieją — tak, aby mogły rozwijać swoich pracowników oraz powiększać zyski i wpływ społeczny.

Wraz z powstaniem BrightHouse w 1995 roku staliśmy się pierwszą firmą doradztwa kreatywnego powołaną do odkrywania celów organizacji. Stworzyliśmy zupełnie nową metodykę, aby do przekształcenia wykorzystać moc celu, a także rewolucyjne ramy dla przywództwa, marketingu i innowacji. Szybko odkryliśmy, że niektóre idee są lepsze od innych. Najlepszą z nich jest główna idea — historia przewodnia, która wyraża Twój cel, wraz z pojedynczą, prostą frazą, która działa jako wezwanie do działania. Dlaczego główna idea jest tak ważna? Ponieważ prowadzi do większych zysków, które przynoszą również korzyści dla reszty świata.

BrightHouse-inset-small-landscape_tcm9-171718.png

Jako pionier w tej dziedzinie pomagaliśmy takim firmom, jak Procter & Gamble, McDonald's, KPMG i American Express odkrywać i wyrażać bardziej znaczące role, jakie mogą odgrywać w świecie, oraz następnie aktywować i integrować cele w organizacjach.

W 2015 roku zostaliśmy niezależnym działem Boston Consulting Group (BCG). Razem tworzymy jedyny zasób umożliwiający pełne, ukierunkowane na cele transformacje. Oferujemy klientom szeroki zakres kreatywnego i strategicznego myślenia — od spostrzeżeń, działań, budowania marki aż po produkcję filmów i nie tylko.

BrightHouse

SUBSCRIBE