Specjaliści z zakresu big data i zaawansowanych analiz

Konsultanci firmy BCG oraz specjaliści branżowi w dziedzinie big data i zaawansowanych analiz współpracują z czołowymi firmami w celu opracowania rozwiązań dotyczących transformacji modeli biznesowych, maksymalizowania wartości, obsługi danych osobowych i budowania zaufania oraz innych. Oto nasi globalni i regionalni liderzy z tej dziedziny.

Globalni eksperci

View All Experts
 • Member of BCG's GAMMA team, which conceptualizes, builds, and deploys advanced analytic solutions
 • Sales force effectiveness
 • Digital marketing
 • Consumer insight
 • Leads BCG's global work in digital transformation and big data in the Technology Advantage practice
 • Automotive
 • Financial services
 • Technology in telecom

Lokalni eksperci

 • Kieruje praktyką BCG Technology Advantage w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Big data i analityka
 • Zarządzanie zmianą
 • Innowacje i rozwój produktu
 • Head of BCG Warsaw
 • Restrukturyzacja i transformacja na dużą skalę
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja działalności
 • Integracja firm po fuzji
 • Efektywność działu sprzedaży
 • Benchmarking strategiczny
 • Optymalizacja kosztów

Polecani eksperci

 • Big data and advanced analytics
 • Retail banking
 • Data strategy
 • Data capabilities development
 • Leadership team, BCG GAMMA
 • Big Data and advanced analytics: across all industries
 • Banking and finance: specific expertise
 • Topic leader, BCG Risk Analytics
 • Big data and advanced analytics
 • Stacks and industry architecture
 • Megatrends
 • Networks
 • Leads BCG’s work in big data and advanced analytics in North America
 • Building AI capabilities
 • AI strategy
 • Personalization and customer analytics
 • Big data and advanced analytics
 • Technology advantage
 • IT infrastructure
 • IT transformation
 • Big data and advanced analytics
 • Personal data and trust
 • Digital media services
 • Winning in pay TV and cable
 • Leads BCG’s work in big data and advanced analytics in retail
 • Growth and portfolio strategy
 • Development of new retail concepts
 • Multichannel retailing
Big Data & Zaawansowane analizy danych