Zrozumienie rozwiązań big data

Dane typu big data same z siebie nie zmienią świata. Jednak stosowanie spostrzeżeń uzyskanych z analizy danych typu big data umożliwia firmom przekształcenie sposobu, w jaki prowadzą interesy na świecie.

Takie spostrzeżenia mogą pomóc w rozwoju różnych branż na różne sposoby: Na przykład wprowadzenie danych pochodzących z czujników Internetu rzeczy (Internet of Things) umożliwia firmom z branży towarów przemysłowych i produkcyjnych ocenę wydajności produktu z większą precyzją niż kiedykolwiek wcześniej. Instytucje finansowe mogą korzystać z danych typu big data do integrowania różnych informacji – takich jak wysokość wydatków konsumenta, rodzaje produktów, które kupuje i wzorce, według których dokonuje zakupów. Można na tej podstawie bardziej precyzyjnie ocenić zdolność kredytową lub ryzyko kredytowe konsumenta. Obietnica big data jest równie skuteczna w służbie zdrowia, gdzie przenośne urządzenia do monitorowania zdrowia generują ogromne ilości nowych informacji na temat efektów i wyników terapii.

Big Data & Zaawansowane analizy danych