Change Management

Zarządzanie zmianą

Stwórz skuteczny program, koncentrując się na czynnikach mających szczególne znaczenie

Współczesny świat biznesu zmaga się z nową rzeczywistością, której charakterystycznymi elementami są nieprzewidywalne warunki gospodarcze, zmiany technologiczne, globalizacja i niezwykle zacięta konkurencja. W takim środowisku tradycyjne sposoby zdobywania przewagi konkurencyjnej, takie jak skala i posiadane aktywa, już nie wystarczą. Dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej coraz ważniejsza staje się zdolność odnalezienia się w nowych realiach, przystosowania się do zmieniających się warunków i wprowadzania odważnych zmian. Oznacza to bardziej kompleksowe i częstsze zmiany programów Wiele zarządów wybiera na prezesów i członków kadry zarządzającej osoby, które uznają potrzebę wprowadzania zmian, nawet w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.

Pomimo wszystkich inwestycji inicjatywy zmian w przedsiębiorstwach często okazują się niespójne (dowody wskazują, że 50% programów zmian nie prowadzi do realizacji celów, a wskaźnik niepowodzeń wzrasta do 75% w przypadku bardziej złożonych programów). Nietrudno zauważyć, że już samo tradycyjne podejście do zarządzania zmianą wymaga modyfikacji.

Z kolei menedżerowie muszą zrozumieć, jakie działania mogą skazać próbę wprowadzenia zmian na niepowodzenie. Z badań o zasięgu globalnym wynika, że istnieją dwa czynniki, które w coraz większym stopniu uznaje się za główne przyczyny porażek:

  • Brak jasno określonego celu i podzielenia procesu na etapy, aby móc ocenić postępy wprowadzania zmian
  • niewystarczające zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla

Sukces wymaga przezwyciężenia tych problemów w sposób rozważny i przemyślany w ramach kompleksowych i zorganizowanych wysiłków, obejmujących właściwą kombinację procesów, zarządzania, wskaźników i zachowań.

Ponadto wprowadzenie korzystnych zmian zapewnia trwałą przewagę nad konkurencją. Firmy, które są gotowe, przychylne modernizacji i zdolne stawić czoła wyzwaniom związanym z inicjatywami zmian są lepiej przygotowane do realizacji nowych adaptacji w przyszłości.

Brak jasno określonych celów pośrednich oraz brak lub niewystarczające zaangażowanie kierownictwa to częste przyczyny nieudanych inicjatyw dotyczących zmian.

Aktywne przywództwo, szybkość działania, integracja pracowników i modyfikacja zachowania to niezbędne elementy zarządzania zmianą w dzisiejszych czasach. Zapoznaj się z najnowszymi spostrzeżeniami BCG i dowiedz się, w jaki sposób je wdrażać, aby wprowadzać trwałe zmiany.

Nasze ostatnie przemyślenia na temat zarządzania zmianą

Rozwiązania gwarantujące sukces w zarządzaniu zmianą

Key by BCG

Key by BCG

To sprawdzone w praktyce podejście do zarządzania wynikami stawia czoła wyzwaniu, jakim jest zdefiniowanie celów wydajnościowych i zmotywowanie zespołów do ich osiągnięcia.

Poznaj podejście Key by BCG
Communications in Change

Tuned by BCG

To narzędzie do komunikacji i zaangażowania pozwala pracownikom oraz kierownictwu na rozmowę w czasie rzeczywistym, by zwiększyć szanse na sukces w zarządzaniu zmianą.

Dowiedz się więcej o Tuned by BCG

Wpływ BCG w zarządzaniu zmianą

Ensuring the Right Change

Zapewnienie właściwej zmiany 

Przyjmując stałe zasady zarządzania zmianą, firma zapewnia sobie wzrost i rozwój.

Przeczytaj historię
Becoming a Public Sector Powerhouse

Jak stać się siłą napędową sektora publicznego?

Amerykańska agencja rządowa współpracowała z BCG nad stworzeniem i wdrożeniem nowego modelu świadczenia usług.

Przeczytaj historię

Inicjatywa Brightline

Inicjatywa Brightline to efekt współpracy pomiędzy BCG a Project Management Institute, której celem jest wypełnianie luki pomiędzy projektem strategii a jej realizacją.

Dowiedz się więcej na temat Brightline

Our Experts in Change Management

View All Experts
  • Leads Transformation practice and BCG TURN in Australia and New Zealand
  • Leads BCG’s work in Change Management and Smart Simplicity
  • Leads BCG’s work in cost and efficiency
  • Large scale transformation
  • Large scale change management and activist PMO
  • Employee-centric change
  • Zero-based budgeting and zero-based organization
  • Operating model redesign
protected by reCaptcha

Subscribe to our Change Management eAlert.

Zarządzanie zmianą