Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Zarządzanie zmianą

Stwórz skuteczny program, koncentrując się na czynnikach mających szczególne znaczenie

Tempo zmian rynku przyspiesza, a przedsiębiorstwa w odpowiedzi muszą się zmieniać wraz z nim. Do tej pory od 50 do 70% programów przekształcenia przedsiębiorstw poniosło klęskę. Firmy, które skutecznie wdrażają zmiany, zapewniają sobie znaczną przewagę nad konkurencją przez skoncentrowanie się na czynnikach, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu: zapewniają sobie wykonalność; ustalają skuteczne sponsorowanie, zarządzanie oraz tworzą biuro zarządzania programem (PMO); tworzą rozszerzony zespół kierowniczy i wprowadzają szersze zaangażowanie organizacji.

Przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowego, systemowego podejścia do wdrażania zmian, koncentracji na elementach, które mają największe znaczenie.

Wyciągnij wnioski

Skupienie się na czterech najważniejszych czynnikach zwiększa skuteczność wprowadzania zmian na dużą skalę.

Poznaj nasze rozwiązania

Firma ubezpieczeniowa o charakterze globalnym przekształciła się w celu zwiększenia wyników finansowych.

Przeczytaj więcej o naszym wpływie

Stéphanie Mingardon

Senior Partner & Managing Director

 Email  Skorzystaj z rad ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Change Management eAlert.

Zarządzanie zmianą

SUBSCRIBE

PL