Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.
Change Management

Zarządzanie zmianą

Stwórz skuteczny program, koncentrując się na czynnikach mających szczególne znaczenie

Współczesny świat biznesu zmaga się z nową rzeczywistością, której charakterystycznymi elementami są nieprzewidywalne warunki gospodarcze, zmiany technologiczne, globalizacja i niezwykle zacięta konkurencja. W takim środowisku tradycyjne sposoby zdobywania przewagi konkurencyjnej, takie jak skala i posiadane aktywa, już nie wystarczą. Dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej coraz ważniejsza staje się zdolność odnalezienia się w nowych realiach, przystosowania się do zmieniających się warunków i wprowadzania odważnych zmian. Oznacza to bardziej kompleksowe i częstsze zmiany programów Wiele zarządów wybiera na prezesów i członków kadry zarządzającej osoby, które uznają potrzebę wprowadzania zmian, nawet w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.

Pomimo wszystkich inwestycji inicjatywy zmian w przedsiębiorstwach często okazują się niespójne (dowody wskazują, że 50% programów zmian nie prowadzi do realizacji celów, a wskaźnik niepowodzeń wzrasta do 75% w przypadku bardziej złożonych programów). Nietrudno zauważyć, że już samo tradycyjne podejście do zarządzania zmianą wymaga modyfikacji.

Z kolei menedżerowie muszą zrozumieć, jakie działania mogą skazać próbę wprowadzenia zmian na niepowodzenie. Z badań o zasięgu globalnym wynika, że istnieją dwa czynniki, które w coraz większym stopniu uznaje się za główne przyczyny porażek:

  • Brak jasno określonego celu i podzielenia procesu na etapy, aby móc ocenić postępy wprowadzania zmian
  • niewystarczające zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla

Sukces wymaga przezwyciężenia tych problemów w sposób rozważny i przemyślany w ramach kompleksowych i zorganizowanych wysiłków, obejmujących właściwą kombinację procesów, zarządzania, wskaźników i zachowań.

Ponadto wprowadzenie korzystnych zmian zapewnia trwałą przewagę nad konkurencją. Firmy, które są gotowe, przychylne modernizacji i zdolne stawić czoła wyzwaniom związanym z inicjatywami zmian są lepiej przygotowane do realizacji nowych adaptacji w przyszłości.

Brak jasno określonych celów pośrednich oraz brak lub niewystarczające zaangażowanie kierownictwa to częste przyczyny nieudanych inicjatyw dotyczących zmian.

Aktywne przywództwo, szybkość działania, integracja pracowników i modyfikacja zachowania to niezbędne elementy zarządzania zmianą w dzisiejszych czasach. Zapoznaj się z najnowszymi spostrzeżeniami BCG i dowiedz się, w jaki sposób je wdrażać, aby wprowadzać trwałe zmiany.

Nasze ostatnie przemyślenia na temat zarządzania zmianą

Rozwiązania gwarantujące sukces w zarządzaniu zmianą

Key by BCG

Key by BCG

To sprawdzone w praktyce podejście do zarządzania wynikami stawia czoła wyzwaniu, jakim jest zdefiniowanie celów wydajnościowych i zmotywowanie zespołów do ich osiągnięcia.

Poznaj podejście Key by BCG
Communications in Change

Tuned by BCG

To narzędzie do komunikacji i zaangażowania pozwala pracownikom oraz kierownictwu na rozmowę w czasie rzeczywistym, by zwiększyć szanse na sukces w zarządzaniu zmianą.

Dowiedz się więcej o Tuned by BCG

Wpływ BCG w zarządzaniu zmianą

Ensuring the Right Change

Zapewnienie właściwej zmiany 

Przyjmując stałe zasady zarządzania zmianą, firma zapewnia sobie wzrost i rozwój.

Przeczytaj historię
Becoming a Public Sector Powerhouse

Jak stać się siłą napędową sektora publicznego?

Amerykańska agencja rządowa współpracowała z BCG nad stworzeniem i wdrożeniem nowego modelu świadczenia usług.

Przeczytaj historię

Inicjatywa Brightline

Inicjatywa Brightline to efekt współpracy pomiędzy BCG a Project Management Institute, której celem jest wypełnianie luki pomiędzy projektem strategii a jej realizacją.

Dowiedz się więcej na temat Brightline

Our Experts in Change Management

View All Experts
  • Leads Transformation practice and BCG TURN in Australia and New Zealand
  • Leads BCG’s work in Change Management and Smart Simplicity
  • Leads BCG’s work in cost and efficiency
  • Large scale transformation
protected by reCaptcha

Subscribe to our Change Management eAlert.

Zarządzanie zmianą

SUBSKRYBUJ