Rozwój przedsiębiorstw i finanse

Rozsądne kompromisy prowadzą do silnej, trwałej wartości

W każdej firmie celem jest tworzenie solidnej i zrównoważonej wartości dla swoich właścicieli. Wymaga to jednak inteligentnych, często subtelnych, kompromisów – między podążaniem za wzrostem a skupieniem się na zyskach, między reinwestycją a wypłatą dywidendy – oraz kompromisów dotyczących alokacji kapitału i innych zasobów w portfelu. Dowiedz się, co potrzebne jest do zbudowania silnego biznesu i uzyskania z niego zysków na rynkach kapitałowych.

Dla tworzących wartość największym źródłem całkowitej stopy zwrotu jest wzrost przychodów. Lecz nie każdy wzrost tworzy wartość. Zobacz, dlaczego wzrost przychodów i całkowita stopa zwrotu nie zawsze idą w parze.

Najnowsze Trendy

Całkowita stopa zwrotu jest miarą wieńczącą pomiary wydajności firmy. Lecz jak przetłumaczyć to na wewnętrzne miary, które mogą zwiększyć wydajność biznesu w przyszłości? Odpowiedź: BCG Value Lens. Dowiedz się, jak to działa.

Poznaj nasze rozwiązania

Bezwzględnie skupienie się VF Corporation na całkowitej stopie zwrotu spowodowało daleko sięgającą transformację przedsiębiorstwa, co umożliwiło firmie ponad sześciokrotne zwiększenie kapitalizacji rynku. Dowiedz się, jak w tym pomogła firma BCG.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Dinesh Khanna

Managing Director & Senior Partner; Global Leader, People Team Chair

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Corporate Development & Finance eAlert.

Rozwój przedsiębiorstw i finanse

SUBSCRIBE