Wzrost

Wyznaczenie wektora i określenie nacisku

Rozwój jest niezbędny, możliwy i ryzykowny. Napędza on niemal trzy czwarte stopy zwrotu w okresie dziesięciu lat, lecz mniej niż połowa firm, które podążają za wzrostem, tworzy w tym czasie wartość. Podczas gdy początkowa sytuacja organizacji sugeruje najbardziej prawdopodobne ścieżki wzrostu, prawdziwy wzrost tworzący wartość wymaga dwóch rzeczy: określenia właściwej strategii - wektora i kierunku - oraz położenia na nią odpowiedniego nacisku.

Wyjaśniamy, jak największe organizacje udanie zamieniają stagnację przychodów na wzrost przynoszący wartość.

Nasze ostatnie przemyślenia na temat wzrostu

BCG wykorzystuje głębokie zrozumienie strategii oraz faktycznych czynników decydujących o wzroście i zapewnia swoją kreatywność, by pomóc klientom wytyczyć ścieżkę do przełomowego wzrostu.

Poznaj nasze rozwiązania

BSG pomaga klientom nie tylko opracować udane strategie wzrostu, ale i osiągnąć rzeczywiste wyniki.

Dowiedz się więcej o tym, co udało się nam już osiągnąć

Brad Martens

Managing Director & Partner

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Growth eAlert.

Rozwój

SUBSCRIBE