Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Rozwój

Podążanie za rozwojem i tworzenie prawdziwej wartości

Istnieją trzy prawdy dotyczące wzrostu przychodów: jest konieczny, jest możliwy, jest ryzykowny. Rozwój napędza niemal trzy czwarte stopy zwrotu w okresie dziesięciu lat, lecz mniej niż połowa firm, które podążają za wzrostem, tworzy w tym czasie wartość. Pozycja startowa organizacji sugeruje najbardziej prawdopodobne drogi rozwoju; prawdziwy wzrost tworzący wartość wymaga odpowiedniej równowagi inwestycji głównych i dodatkowych, zaangażowanej kadry zarządzającej i dostosowanych możliwości uzupełniających.

Dowiedz się, jak czołowe organizacje używają nowych strategii do przekształcenia stagnacji w przychodach na wzrost generujący wartość.

Zobacz więcej spostrzeżeń

Firma BCG pomaga klientom w nakreśleniu swojej drogi do przełomowego wzrostu dzięki kombinacji dogłębnego zrozumienia czynników napędzających rozwój i strategii, które okazały się skuteczne dla innych.

Poznaj nasze rozwiązania

Firma BCG pomaga sieci restauracji w znalezieniu przepisu na wzrost po latach stagnacji.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Brad Martens

Partner & Managing Director

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Growth eAlert.

Rozwój

SUBSCRIBE

PL