Jak BCG wspiera proces tworzenia idei?

Pomysły napędzają innowacje i rozwój. Bogate możliwości tworzenia idei BCG łączą w sobie zróżnicowane zachowania klientów oraz analizę konkurencji ze sprawdzonymi procesami rozwoju pomysłów, aby wyzwolić kreatywność w Twojej strategii związanej z innowacjami.

Dane mogą być ogromną pomocą w celu stworzenia idei. Trzy centra BCG mogą pomóc przekształcić dane w użyteczne spostrzeżenia:

  • Kluczowe Megatrendy. Co spowoduje zmianę ekonomię, priorytety i przewagę konkurencyjną firm? BCG Center for Sensing and Mining the Future śledzi ponad 90 trendów w wielu kategoriach.
  • Wgląd w klienta Jak zmieniają się potrzeby i perspektywy klientów oraz co ujawniają nietradycyjne segmentacje? BCG's Center for Customer Insight korzysta z zastrzeżonych danych i technik analitycznych w celu rozwinięcia głębokiego i praktycznego zrozumienia klientów.
  • Analityka innowacj Czy istnieją nowatorskie zastosowania dla Państwa technologii i zasobów własności intelektualnej? Pojawiające się trendy w inteligentnych inwestycjach pieniężnych - czy w rozmowach w mediach społecznościowych? BCG's Center for Growth and Innovation Analytics może ujawnić nieoczekiwane zjawiska, które zasługują na eksplorację i burzę mózgów.

Jak wyzwolić kreatywność podczas tworzenia idei?

Proces myślenia BCG w nowych polach (Thinking in New Boxes) identyfikuje i kwestionuje przestarzałe modele mentalne, aby wyzwolić, ukształtować i nadać priorytet nowym, silnym, innowacyjnym pomysłom.

Poznaj naszych konsultantów ds. pomysłów

Dowiedz się więcej o idei i kreatywności