Wyzwania „Lean and Manufacturing”

Lean & Manufacturing

Jak uzyskać wydajność w czasach dużej niepewności

Related Topics:

Jak dodać wartość i zapewnić przewagę nad konkurencją dzięki eliminacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym? To wyzwanie zasady „lean”. Sukces wymaga zaangażowanego dowodzenia i dobrze prowadzonej, wykwalifikowanej siły roboczej mającej jasne cele. Oznacza także budowanie sieci i standardów, które wspomagają strategie firmy i umożliwiają korzystanie z nich. Strategie te zapewniają wydajność w środowisku o dużej niepewności, powodują obniżenie kosztów, poprawę jakości, skrócenie cykli i wzrost produktywności.

Industry 4.0 umożliwi wdrożenie szybszych, bardziej elastycznych i wydajniejszych procesów prowadzących do wytwarzania wyższej jakości towarów przy obniżonych kosztach, co całkowicie zmieni konkurencyjność firm i regionów.

Dowiedz się więcej

Uzyskiwanie przewagi nad konkurencją przez praktykowanie zasad „lean” jest trójetapową podróżą: zrozumienie zasad „lean” oraz pozycji startowej, zoptymalizowanie lub wdrożenie wydajnego systemu produkcyjnego oraz poprawa i utrzymanie wydajności w długim okresie. Nasze centra tworzenia możliwości „lean” pomagają firmom uzyskiwać realne wyniki.

Poznaj nasze rozwiązania

W okresie wysokich wydatków na wyposażenie kapitałowe firma z branży produktów konsumpcyjnych przeszła na model „lean”, aby poradzić sobie z kosztami, zasobami i produktywnością.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć
Lean & Manufacturing

SUBSCRIBE