Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Lean & Manufacturing

Jak uzyskać wydajność w czasach dużej niepewności

Related Topics:

Jak dodać wartość i zapewnić przewagę nad konkurencją dzięki eliminacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym? To wyzwanie zasady „lean”. Sukces wymaga zaangażowanego dowodzenia i dobrze prowadzonej, wykwalifikowanej siły roboczej mającej jasne cele. Oznacza także budowanie sieci i standardów, które wspomagają strategie firmy i umożliwiają korzystanie z nich. Strategie te zapewniają wydajność w środowisku o dużej niepewności, powodują obniżenie kosztów, poprawę jakości, skrócenie cykli i wzrost produktywności.

Industry 4.0 umożliwi wdrożenie szybszych, bardziej elastycznych i wydajniejszych procesów prowadzących do wytwarzania wyższej jakości towarów przy obniżonych kosztach, co całkowicie zmieni konkurencyjność firm i regionów.

Dowiedz się więcej

Uzyskiwanie przewagi nad konkurencją przez praktykowanie zasad „lean” jest trójetapową podróżą: zrozumienie zasad „lean” oraz pozycji startowej, zoptymalizowanie lub wdrożenie wydajnego systemu produkcyjnego oraz poprawa i utrzymanie wydajności w długim okresie. Nasze centra tworzenia możliwości „lean” pomagają firmom uzyskiwać realne wyniki.

Poznaj nasze rozwiązania

Aby przystosować się do wzrostu poziomu transportu towarów, firma z branży produktów konsumpcyjnych musiała zwiększyć swoją globalną sieć produkcyjną. Umożliwił to program doskonałości operacyjnej, który znacznie zwiększył możliwości w zakresie istniejących zasobów i wygenerował milionowe oszczędności.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Christian Greiser

Managing Director & Senior Partner; Global Leader, Operations Practice

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Lean & Manufacturing eAlert.

Lean & Manufacturing

SUBSCRIBE

PL