BCG Transaction Center

BCG Transaction Center łączy w sobie ekspertyzę z zakresu różnorodnych branż z szeroko pojętą wiedzą na temat fuzji i przejęć (ang. M&A).

Ponad 300 profesjonalistów z BCG zajmuje się wspieraniem liderów organizacji, które są w trakcie fuzji, bądź też przejmują inne firmy. W BCG pomagamy firmom w skupieniu się na głównych obszarach działalności, w pozyskiwaniu korzystnych aliansów strategicznych, oraz rozpoczęciu notowania giełdowego (ang. IPO).

Wspominani profesjonaliści należący do BCG Transaction Center na co dzień współpracują z ekspertami z Twojej firmy, by efektywnie, wspólnie przejść przez opisywany proces. Nasi doradcy prowadzą także rozmowy z inwestorami, bankami oraz prawnikami.

Due Diligence

Due Diligence

Wykonane prawidłowo, pomaga nabywcom określić oraz zminimalizować ryzyko. Dostarcza kupującym pewności, co do słuszności podjętej decyzji. To pozwala na zbudowanie trwałej relacji pomiędzy firmami podczas przejęcia.

Dywestytura

Wyjście z inwestycji

Ponad połowa wszystkich wyjść z inwestycji nie przynosi żadnych wymiernych korzyści. Sukces zaczyna się dopiero w momencie wykonania dokładnego biznes planu, w który można zainwestować, stworzenia historii firmy (ang. equity story), którą można obronić, oraz dokładnej znajomości inwestorów.

Identyfikacja odbiorców

Identyfikacja odbiorców

Założenia BCG skupiają się na 3 zasadach: Identyfikacja potencjalnych zainteresowanych, Poszerzenie lisy odbiorców, Priorytetyzacja odbiorców dostosowana do potrzeb Twojej firmy.

IPO oraz Spin-off

IPO oraz Spin-off

Potrzeba czasu, aby zbudować odpowiednią strategię i przygotować firmę do niezależnego funkcjonowania. Wspomniany proces powinien przebiegać stopniowo, na długo przed wprowadzeniem ostatecznych zmian.

Strategia wyjścia

Strategia wyjścia

BCG pomaga sprzedającym rozważyć sytuację rynkową firmy macierzystej, skupia się również na wyznaczaniu konkretnych cech i określaniu perspektyw rozwoju panujących rynku.

Carve-outs

Odsprzedaż segmentu

Kluczowe kroki, które prowadzą do pomyślnej sprzedaży segmentu działalności firmy (ang. carve-out), to przede wszystkim staranne przygotowanie, stworzenie szczegółowego planu, oraz jasna komunikacja jak wykonać poszczególne elementy planu i na końcu - jego realizacja.

Fuzje i Alianse

Fuzje i Alianse

Wspomniane podejścia pozwalają firmie efektywnie wykorzystać doświadczenie, infrastrukturę oraz bazę konsumencką innych organizacji, bez przyjmowania na siebie całości ryzyka oraz zobowiązań finansowych.

Fuzje i przejęcia oraz sprzedaże majątku

SUBSCRIBE