Organizacja dla wpływu

BCG współpracuje z organizacjami na całym świecie, aby ulepszyć ich strukturę i funkcje pełnione przez poszczególnych członków. Rezultatem jest większa wydajność, większe możliwości i przewaga nad konkurencją.

Ludzie i organizacja