Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Integracja przedsiębiorstwa po fuzji

Uzyskanie największej możliwej wartości po przeprowadzonej transakcji

Integracja przedsiębiorstwa po fuzji (PMI) jest niezbędna, aby uzyskać odpowiednią wartość po transakcji. Jest to również bardzo złożony proces, odbywający się pod ogromną presją czasu i równolegle z prowadzeniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa, co czyni go jednym z najbardziej ambitnych zadań, jakie musi podjąć kierownictwo wyższego szczebla. Jaki jest sekret sukcesu PMI? Trzeba skupić się na strategicznych celach transakcji, przyspieszyć synergię i budować organizację o wysokiej wydajności.

Każdy proces PMI jest wyjątkowy, z własną dynamiką zmian, stylem, rytmem.  Ale istnieje 12 uniwersalnych zasad działania, które mogą pomóc przedsiębiorstwom zmaksymalizować koszty i synergię przychodów oraz zwiększyć wartość dla akcjonariuszy.

Odkrywaj więcej

Istotne jest, aby szybko odblokować synergię podczas realizacji procesu PMI. Obiektywny zespół, który jest niezależny od nabywcy i celu, może zapewnić przewagę, minimalizując ryzyko i gwarantując wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Poznaj nasze rozwiązania

Dzięki wsparciu BCG proces PMI stworzony dla firm Avery Dennison i Paxar zapewnił, synergię na poziomie 25%.

Przeczytaj więcej o naszym wpływie
Post-Merger Integration

PL