Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Identyfikuj, celuj, twórz możliwości

Chcemy, aby ustalanie cen stało się lepszym źródłem wartości dla przedsiębiorstw. Identyfikując odpowiednią strategię, celując w przedsięwzięcia, które wywierają największy efekt, oraz budując możliwości, zapewniamy lepszy wpływ na każdym kroku.

Podejście oparte na strategii

Nie ma jednej uniwersalnej strategii cenowej, która sprawdzi się w każdej firmie. Ustalamy odpowiednią strategię krok po kroku – od wprowadzenia nowego produktu na rynek aż do zwiększenia udziału w rynku – taką, która odniesie najlepszy skutek.

Utrzymaj przewagę na rynku. Nasi eksperci do spraw wyceny produktu ściśle współpracują z Twoim zespołem przy opracowywaniu strategii cenowej i planu, który zapewni Ci przewagę nad konkurencją.

Połączenie naszej specjalistycznej wiedzy dotyczącej cen jak również dogłębna znajomość branży daje nam niezrównaną zdolność do ustalania priorytetów i dokonywania zmian w kwestiach cenowych, które zapewnią najlepszy efekt.

Osiągaj korzyści.Dzięki naszym narzędziom i analizom możesz opracowywać politykę cenową zapewniającą przewagę nad konkurencją i jednocześnie tworzącą fundamenty dla możliwości cenowych w Twoich zespołach.

Dostosowane narzędzia

Dzięki łatwym do zaktualizowania dostosowanym narzędziom pomagamy wybierać odpowiednie posunięcia, które zmaksymalizują wpływ i umożliwią Twoim zespołom stosowanie i utrzymanie strategii.

Nasze narzędzia mają szerokie spektrum zastosowań, od wizualizacji i diagnozowania bieżących praktyk po udoskonalanie hipotez cenowych oraz zarządzanie w czasie rzeczywistym danymi dotyczącymi cen i monitorowanie ich:

  • MSP B2B Pricing Catalyst firmy BCG. Aplikacja B2B Pricing Catalyst pomoże w ustaleniu strategii cenowej dla modelu B2B, w którym zasady są często niejasne, a stawki wysokie.
  • Diagnostyka ceny Tworzy podstawę do generowania wpływu wyceną. Narzędzie to służy do identyfikowania możliwych ulepszeń strategii cenowych.
  • Predyktor rynkowy Prognozuje udział w rynku opierając się na zróżnicowanych właściwościach ofert i pozycjonowaniu ceny. Tworzy scenariusze, biorąc pod uwagę reakcję konkurentów na decyzje dotyczące cen.
  • Oferta sprzedaży Umożliwia naszym klientom przewidywanie konsekwencji w oparciu o nieuśrednione algorytmy cenowe, które są przygotowane specjalnie dla danej organizacji oraz o narzędzia analityczne, które motywują dyscyplinę cenową wśród opiekunów klientów.
  • Efektywność cenowa Umożliwia naszym klientom opracowywanie zaleceń specyficznych dla danej kategorii, dotyczących tego, które produkty mają być objęte wyprzedażami, jakich mechanizmów użyć, jaki poziom obniżki ma zostać zastosowany i jak często oferować promocje, aby uzyskać żądany poziom zwrotu z inwestycji.

Tworzenie możliwości i aktywowanie przedsiębiorstw

Tradycyjne projekty cenowe zostają zakończone, gdy tylko rozpoczyna się wdrażanie nowej strategii cenowej. Firma BCG pracuje ramię w ramię z klientami przy implementowaniu różnych taktyk cenowych, które zapewniają duży wpływ oraz tworzą możliwości i narzędzia utrzymujące wartość w długim okresie.

Umożliwienie zrównoważonego rozwoju

Ustalanie możliwości cenowych i zdobywanie zrównoważonej wartości to wieloletnia podróż. Nasz proces prowadzi firmy poza czynniki taktyczne i szybkie zyski na rzecz zdolności do budowania długotrwałej wartości.

Zaczynamy od opracowania strategii cenowej, która tworzy podstawowe możliwości i przynosi natychmiastowy efekt. Następnie rozwijamy praktykę, stawiając firmy w pozycji, która umożliwi im zachowanie wzrostu przez długi czas.

  1. Aktywowanie zaczyna się wraz przedsięwzięciem i trwa nawet po przekazaniu przez nas umiejętności, których Twój zespół potrzebuje przy wdrażaniu strategii.
  2. Przeprowadzamy dokładną ocenę dojrzałości, oceniając status quo i porównując możliwości firmy z najlepszymi praktykami w branży.
  3. Pomagamy ocenić i rozwijać Twój zespół specjalistów, identyfikując zapotrzebowanie na konkretne role, oceniając obecny poziom zespołu, pozyskując nowych specjalistów ze źródeł zewnętrznych i budując odpowiedni zestaw umiejętności.
  4. Dzięki szkoleniom, wewnętrznym certyfikatom i budowaniu wewnętrznych zespołów szkoleniowych przekazujemy Twoim zespołom umiejętności i wiedzę specjalistyczną naszych zespołów.
  5. Pracujemy z klientem, aby zbudować kolejny poziom infrastruktury cenowej, który jest konieczny, jeśli organizacja chce znacznie zbliżyć się do najlepszych firm z branży.
Ustalanie cen

SUBSKRYBUJ