„Mądra prostota”

To prosta ochrona przed rosnącą złożonością

Złożoność w biznesie, mierzona wymaganiami, której firmy muszą sprostać, stale wzrasta. Aby zrealizować każdy nowy stawiany wymóg, firmy często tworzą dedykowane stanowisko, następnie nowy proces lub raport, a na końcu budują systemy kompatybilne z istniejącymi już funkcjami. Prowadzi to do nadmiernej komplikacji organizacyjnej, czyli wzrostu liczby procedur, warstw, struktur łącznikowych, organów koordynujących i wymaganych decyzji. Wszystkie te wewnętrzne czynniki złożoności znacznie się nasiliły w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Specjaliści BCG od „Mądrej prostoty” wyjaśniają, jak kontekst organizacyjny wywołuje zachowania, które wpływają na wydajność. Poznaj implikacje.

Przeczytaj więcej spostrzeżeń

Zapoznaj się z narzędziami BCG upraszczającymi złożoność w biznesie: Smart Simplicity Concept, Complicatedness Survey i Smart Simplicity Academy.

Poznaj nasze rozwiązania

Zobacz, jak w dużej sieci hoteli zwiększono dochodowość, wartość udziałów i zadowolenie klientów dzięki „Mądrej prostocie”.

Dowiedz się więcej o tym, co udało się osiągnąć

Aby zidentyfikować objawy problemów w swojej organizacji i ujawnić czynniki, które powodują powstawanie komplikacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail i weź udział ankiecie, która zajmie trzy do pięciu minut. Wszelkie dane będą traktowane jako poufne, a odpowiedzi będą analizowane wyłącznie na poziomie zbiorczym.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć udział w ankiecie

Reinhard Messenböck

Managing Director & Senior Partner

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Smart Simplicity eAlert.

Smart Simplicity

SUBSCRIBE