Zrównoważony rozwój

Jak zdobyć więcej przy mniejszym wysiłku i uzyskać przewagę nad konkurencją

Zrównoważony rozwój stał się kluczową kwestią dla biznesu. Dziś zrównoważony rozwój jest podstawowym elementem zarządzania stosowanym przez 65% menedżerów firm, w porównaniu do zaledwie 46% w 2010 roku. Obecnie przewagę nad konkurencją uzyskują firmy, które wiedzą, jak osiągnąć więcej mniejszym kosztem. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa są zarządzane w sposób zrównoważony oraz wykorzystują możliwości rozwoju, zasoby i budżet.

Wiele przedsiębiorstw wciąż potrzebuje obiektywnego uzasadnienia, które mogłoby przekonać je do stosowania podejścia obejmującego zrównoważony rozwój w biznesie.

Odkrywaj więcej

W firmie BCG opracowano kompleksową mapę rozwiązań dla modelu zrównoważonego rozwoju, które mają pomoc firmom w jego stosowaniu.

Poznaj nasze rozwiązania

Dynamicznie rozwijająca się firma produkująca żywność rozwiązuje problem marnotrawienia żywności z korzyścią dla wyniku finansowego firmy i społeczeństwa.

Przeczytaj więcej

Holger Rubel

Managing Director & Senior Partner

 Email  Skorzystaj z rad ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Sustainability eAlert.

Zrównoważony rozwój