Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Technologia i cyfryzacja

Odniesienie się do kluczowych pytań dotyczących sukcesu cyfryzacji

Technologia zmienia wszystko we wszystkich branżach. Stała się nieodzowną częścią produktów i usług i jest niezbędna do dostarczania podstawowych procesów i usług. Dyrektorzy i liderzy biznesu muszą zadać sobie następujące pytania: Jak możemy zarządzać innowacjami cyfrowymi, cyfryzować i wspierać podstawowe interesy oraz obniżyć złożoność i ryzyko? Jak możemy przyspieszyć transformację cyfrową? Jak mamy tworzyć wartość za pomocą technologii – teraz i w przyszłości?

Karalee Close, globalny lider cyfryzacji, big data i zaawansowanej analityki w służbie zdrowia w firmie BCG, uważa, że technologia może i powinna być używana do przekształcenia branży.

Obejrzyj jej niedawną konferencję Ted Talk

Wprowadzenie praktyk szybkiego rozwoju do modelu IT jest jednym z najważniejszych sposobów poprawienia jakości i czasu wprowadzania na rynek przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów operacyjnych. Podejście BCG do szybkiej transformacji na dużą skalę może pomóc.

Poznaj nasze rozwiązania

Duży europejski bank krajowy przekształcił swój rozproszony krajobraz aplikacji, ręczne procesy dostarczania technologii informatycznej i podzielone zasoby ludzkie. Starania te doprowadzą do zmniejszenia kosztów IT o 30% i przygotują bank do przejścia na nowe, cyfrowe modele biznesowe.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Ralf Dreischmeier

Senior Partner & Managing Director, Global Leader, Technology Advantage Practice

 Email  Ralf Poznaj naszych ekspertów
Technology & Digital

PL