Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Transformacja

Transformacja nie jest opcjonalna — to imperatyw biznesowy

Niestabilność dzisiejszego biznesu jest bezprecedensowa. Niezależnie od tego, czy przyczynami są nowe technologie, cyfryzacja, globalizacja czy niewyraźne granice między branżami, przepisy bądź dynamika energetyczna lub też inne czynniki, komunikat jest jasny: transformacja nie jest opcjonalna, jest biznesowym imperatywem. Myślące przyszłościowo firmy rozpoczynają transformację nawet wtedy, gdy dominują na rynku i zmieniają swój zestaw narzędzi, aby pozostać na czele. Celem jest transformacja skupiona, zrównoważona i taka, która może dostarczyć wymiernych wyników.

Bezprecedensowe utrudnienia i niestabilność sprawiają, że transformacja jest imperatywem, a nie opcją. Jakie trzy czynniki zwiększają pilność transformacji?

Dowiedz się więcej

Struktura transformacji firmy BCG jest potwierdzoną strategią tworzenia ogromnej i trwałej zmiany.

Poznaj nasze rozwiązania

Czołowa firma odzieżowa przekształca się, aby napędzić silniejsze i bardziej zrównoważone tworzenie wartości.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Lars Fæste

Senior Partner & Managing Director, Global Leader, Transformation, Client Team Chair

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Transformation eAlert.

Nasze doświadczenia

SUBSCRIBE

PL