Transformacja

Transformacja nie jest opcjonalna — to imperatyw biznesowy

Niestabilność dzisiejszego biznesu jest bezprecedensowa. Niezależnie od tego, czy przyczynami są nowe technologie, cyfryzacja, globalizacja czy niewyraźne granice między branżami, przepisy bądź dynamika energetyczna lub też inne czynniki, komunikat jest jasny: transformacja nie jest opcjonalna, jest biznesowym imperatywem. Myślące przyszłościowo firmy rozpoczynają transformację nawet wtedy, gdy dominują na rynku i zmieniają swój zestaw narzędzi, aby pozostać na czele. Celem jest transformacja skupiona, zrównoważona i taka, która może dostarczyć wymiernych wyników.

Bezprecedensowe utrudnienia i niestabilność sprawiają, że transformacja jest imperatywem, a nie opcją. Jakie trzy czynniki zwiększają pilność transformacji?

Przeczytaj więcej spostrzeżeń na temat transformacji

Struktura transformacji firmy BCG jest potwierdzoną strategią tworzenia ogromnej i trwałej zmiany.

Poznaj nasze rozwiązania transformacyjne

Czołowa firma odzieżowa przekształca się, dążąc do silniejszego i bardziej zrównoważonego tworzenia wartości.

Dowiedz się więcej o wpływie naszej transformacji

BCG TURN — nasza jednostka przeobrażenia, restrukturyzacji i transformacji — pomaga liderom biznesu w zapewnieniu szybkiej, zauważalnej poprawy wydajności w krótkim terminie przy jednoczesnym wzmocnieniu organizacji i ustawieniu jej w pozycji zwycięskiej w nadchodzących latach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BCG TURN

Lars Fæste

Managing Director & Senior Partner

 Email  Poznaj ekspertów BCG
protected by reCaptcha

Subscribe to our Transformation eAlert.

Transformacja

SUBSCRIBE