Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.
BCG TURN

BCG TURN — Twój partner w transformacji, przeobrażeniu i restrukturyzacji

Zapewniamy zauważalną zmianę w rygorystycznym tempie. Konkretnie. Sprawdzeni w boju specjaliści. Ścisła współpraca. Trwała poprawa wydajności. Zmiana, która trwa i stawia firmy w pozycji umożliwiającej osiągnięcie sukcesu.

W dzisiejszym hiperkonkurencyjnym środowisku biznesowym jedna na trzy firmy publiczne jest zagrożona utratą swojej pozycji w ciągu następnych pięciu lat. 50 lat temu takie zagrożenie dotyczyło jednej firmy na dwadzieścia. Ale sukces nie jest definiowany jedynie przez pryzmat przetrwania jako instytucja.

Dyrektorzy generalni i liderzy w firmach o każdym rozmiarze, stażu i ze wszystkich sektorów ekonomicznych są pod coraz większą presją, gdyż inwestorzy i zarządy oczekują od nich szybszego i skuteczniejszego działania. Nowi dyrektorzy generalni często przejmują ster z mandatem zmiany trajektorii swojej firmy. Zmniejszająca się konkurencyjność, spadające zyski, niewypłacalność i kurcząca się płynność finansowa wymagają natychmiastowej interwencji.

Wciąż zbyt mało firm rozpoczyna proces przeobrażenia odpowiednio wcześnie i odważnie, aby szybko się odrodzić. Wiele korporacyjnych prób rewitalizacji skupia się jedynie na obniżeniu kosztów i nie łączy się bezpośrednio z codziennym zachowaniem pracowników. Dlatego wiele przedsięwzięć transformacyjnych nie przynosi trwałej zmiany: do 70% nie przynosi zaplanowanych korzyści lub nie zostaje ukończonych w terminie.

Całkowity wpływ BCG TURN

BCG TURN — nasza jednostka przeobrażenia, restrukturyzacji i transformacji — pomaga liderom biznesu w zapewnieniu szybkiej, zauważalnej poprawy wydajności w krótkim czasie, przy jednoczesnym wzmocnieniu organizacji i ustawieniu jej w pozycji zwycięskiej w nadchodzących latach.

Zapoznaj się z naszym podejściem

Dowiedz się więcej o pracy firmy w zakresie transformacji i przeobrażeń

BCG TURN

SUBSCRIBE

PL