Role w BCG

Poszukujemy osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu (od biznesowego po techniczne), posiadających szeroki zakres umiejętności, na przykład interpersonalnych czy analitycznych.

Dzięki zdywersyfikowanym zespołom możemy efektywnie współpracować z najbardziej wpływowymi organizacjami na świecie. Pomagamy im w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na dzisiejszym, gwałtownie zmieniającym się rynku oraz wspólnie kształtujemy ich przyszłość.

Nasza praca to codzienne zagłębianie się w dane, ich dociekliwa analiza i wysnuwanie wniosków. Zmieniamy otaczający nas świat i rozwijamy firmy, z którymi współpracujemy.

Funkcje biznesowe

Znajdź rolę związaną z innymi funkcjami biznesowymi takimi jak zasoby ludzkie, finanse, prawo czy marketing i zaaplikuj tutaj:

Historia wzrostu BCG oparta jest na innowacjach i nowych sposobach myślenia. Dzisiaj każda rola w BCG zawiera w sobie jakiś element cyfrowy – dzięki temu w pełni wykorzystujemy nasz potencjał, a naszym klientom jesteśmy w stanie proponować najbardziej nowoczesne rozwiązania.

Careers

SUBSCRIBE