Role w BCG

Szukamy szerokiego spektrum umiejętności — m.in. interpersonalnych, analitycznych lub z zakresu technologii cyfrowych — aby móc pracować z najbardziej wpływowymi organizacjami na świecie. Pomagamy im w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na dzisiejszym, gwałtownie zmieniającym się rynku oraz kształtujemy ich przyszłość. Praca, którą wykonujemy każdego dnia — zagłębianie się w dane w celu zdobycia kluczowych spostrzeżeń oraz odwaga do wkraczania na nowe tereny ekspertyzy — prowadzi do trwałego wpływu na firmy, branże i społeczeństwo.

BCG ma długą historię wzrostu wspomaganego za pomocą innowacji i nowych sposobów myślenia. Dzisiaj każda rola w BCG zawiera w sobie jakiś element cyfrowy — dzięki temu optymalizujemy pełen zestaw naszych zdolności i umożliwiamy naszym klientom osiągnięcie przewag konkurencyjnych m.in. za pomocą możliwości cyfrowych.

Kariera