Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko Consultant i przykładowe zadania

Rozmowa rekrutacyjna w BCG to dialog, który ma na celu poznanie Cię bliżej. Oto czego możesz się spodziewać.

Przebieg rozmów rekrutacyjnych na stanowisko Consultant i porady

Proces rekrutacji do BCG może być różny w zależności od lokalizacji biura. Zazwyczaj możesz oczekiwać co najmniej dwóch rund rozmów, z których każda składa się z dwóch case study interview. Rozmowy rekrutacyjne są zwykle podzielone na trzy części:

Chcemy Cię lepiej poznać

Chcemy dowiedzieć się więcej na temat Twoich doświadczeń i oczekiwań, aby ocenić, jak i gdzie możesz znaleźć dla siebie miejsce w BCG na stanowisku Consultant. Chcemy poznać Twoje doświadczenia w dziedzinach, które są Ci bliskie.

Chcemy zrozumieć, jak rozwiązujesz problemy.

Wspólnie z konsultantem prowadzącym rozmowę będziesz analizować case study i proponować rozwiązania problemów, z którymi może mierzyć się potencjalny klient. Case study zazwyczaj oparte jest na realnym projekcie consultingowym BCG, dzięki czemu zobaczysz, jak wygląda praca z nami. Często nie ma dobrych i złych odpowiedzi; zamiast tego oceniamy proces rozwiązywania problemu, umiejętności myślenia strategicznego i zdolność do efektywnego przedstawienia rekomendacji.

Odpowiadamy na Twoje pytania.

Rozmowa rekrutacyjna to okazja do zadawania pytań dotyczących pracy na stanowisku Consultant w BCG oraz doświadczeń osoby prowadzącej rozmowę. Przygotuj się do rozmowy Podczas procesu nasi konsultanci ocenią Twoje zdolności słuchania i efektywnego komunikowania się oraz to, czy prezentujesz się w sposób pozytywny i przekonujący. Cenimy ciekawość intelektualną i kreatywne myślenie. Czasami jednak chcemy po prostu dowiedzieć się, jak wyglądałoby spędzenie tygodnia w podróży z Tobą — najlepiej więc zwyczajnie bądź sobą.

W jaki sposób poradzić sobie z rozmową rekrutacyjną w BCG

Rozmowy rekrutacyjne w BCG

Rozmowy rekrutacyjne w BCG

Pierwsze wrażenia

Osoby prowadzące rozmowy

Proces rekrutacji

Jakie elementy procesu rekrutacji Cię zaskoczyły?

Jak należy przygotować się do rozmowy?

Jak należy przygotować się do zadań rozwiązywanych podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Pomyłki się zdarzają

Nie ma potrzeby przygotowywać się do pytań… prawda?

Dzień rozmowy

Czego oczekujesz od rozmowy rekrutacyjnej?

W jaki sposób proces rozmowy rekrutacyjnej odzwierciedla charakter BCG?

Jak wygląda proces udzielania informacji zwrotnych pomiędzy etapami rekrutacji?

Od kiedy wiesz, że BCG jest odpowiednim miejscem dla Ciebie?

Jak działa proces podejmowania decyzji?

Gdzie byłeś/byłaś, gdy otrzymałeś/otrzymałaś naszą propozycję?

Co robisz w tej chwili?

Wskazówki dotyczące case study

Słuchaj osoby prowadzącej rozmowę i zadawaj pytania.

Twój rozmówca wyjaśni sytuację klienta. Słuchaj uważnie i nie spiesz się, aby dostosować swój sposób myślenia. Zadawaj pytania precyzujące i informuj, jak podchodzisz do przedstawionego wyzwania. Prowadzący może też dostarczyć dodatkowych informacji i wskazówek, więc przygotuj się na robienie notatek.

Nie spiesz się z analizą, dopóki nie będziesz pewny, że dokładnie rozumiesz problem.

Osoba prowadząca rozmowę będzie pracować razem z Tobą, aby uporządkować Twoje myśli i nakierować Cię na właściwe rozwiązanie. Nie bój się zadawać pytań, aby sprawdzić, czy rozumiesz problem.

Sformułuj problem i opracuj strukturę.

Zastanów się chwilę nad sytuacją i dokładnie określ przedstawiony problem. Ustal odpowiednią strukturę i zidentyfikuj rodzaje analiz, które chcesz wykonać, aby uzyskać rozwiązanie.

Skup się na najistotniejszych sprawach.

Skoncentruj się na problemach, które stworzą wartość dla klienta i nie zapomnij o wyjaśnieniu powodów stojących za Twoimi wyborami.

Zastanów się, zanim odpowiesz.

Poświęć chwilę na uporządkowanie swoich pomysłów; nie wyciągaj wniosków za szybko.

Stwórz hipotezę i kreatywnie podejdź do zbadania możliwości.

Zasugeruj rozwiązania dla kluczowych problemów, które zidentyfikujesz. Konsultant prowadzący rozmowę będzie zwracać uwagę na te same kwestie, których oczekuje od nas klient – innowacyjne podejście, które zmienia reguły gry i tworzy znaczną oraz trwałą wartość.

Nie trzymaj się sztucznych schematów.

Standardowe schematy, których uczono Cię w szkole lub które pamiętasz ze swoich przygotowań do rozmowy rekrutacyjnej, mogą wydawać się odpowiednie, ale po dłuższym namyśle mogą okazać się nietrafione.

Zademonstruj umiejętności oceny biznesu.

Z uwagi na to, że dostępne informacje są ograniczone, osoba prowadząca rozmowę będzie zadawać Ci pytania sondujące, dotyczące Twoich komentarzy, hipotez lub wniosków, aby sprawdzić Twoje zdolności oceny sytuacji w biznesie.

Dokonuj szybkich i precyzyjnych obliczeń.

W pewnym momencie osoba prowadząca rozmowę rekrutacyjną poprosi Cię o wykonanie prostych obliczeń. Nie chodzi tutaj o przetestowanie zdolności szybkiego liczenia, ale o sprawdzenie, czy potrafisz wykorzystywać liczby do szybkiego formowania opinii i podejmowania decyzji. Twoje obliczenia powinny być precyzyjne i spójne z tym, co do tej pory udało Ci się odkryć.

Syntetyzuj swoje myśli i wyciągaj wnioski z analizy.

Na koniec rozmowy rekrutacyjnej podsumuj kluczowe hipotezy i opcje. Następnie przedstaw rekomendowane rozwiązanie problemu klienta.

Nie panikuj, jeśli odpowiedź nie jest oczywista.

W naszych rozmowach rekrutacyjnych często nie ma konkretnych dobrych lub złych odpowiedzi i nie oczekujemy od Ciebie, że będziesz wiedzieć wszystko na temat biznesu. Celem rozmowy rekrutacyjnej jest poznanie Twojego podejścia do rozwiązywania problemów biznesowych, pamiętaj więc, aby omówić swój tok rozumowania z osobą prowadzącą rozmowę.

Nie broń swojego rozwiązania za wszelką cenę.

Ważne jest, aby mieć zaufanie do swoich przekonań, ale jeśli rozmówca podważy Twój tok rozumowania, dokładnie rozważ nową perspektywę, zanim odpowiesz lub przejdziesz do defensywy.

Jasno przedstawiaj swój tok rozumowania.

Rozmowa rekrutacyjna powinna być dialogiem między Tobą i osobą prowadzącą, zadbaj więc o przedstawianie swoich argumentów i leżących u ich podstaw założeń.

Nie rozpowszechniaj informacji o przypadkach i nie korzystaj z uprzedniej wiedzy.

Często wprowadzamy nowe zadania polegające na analizie przypadków z dziedziny consultingu — i nowe dane — więc nie zakładaj, że brzmiąca znajomo sytuacja, być może omawiana z innym kandydatem, będzie najlepiej rozwiązana przy zastosowaniu tego samego podejścia. Myśl niezależnie i wyciągaj własne wnioski.

Angażuj rozmówcę i bądź sobą.

Jeśli konwersacja będzie ożywiona i stymulująca, prawdopodobnie spodoba Ci się praca w roli konsultanta w BCG.

Przed rozmową o pracę nie staraj się nauczyć na pamięć setek różnych studiów przypadków, które możesz znaleźć w internecie — skup się na tym, by odbyć z naszym specjalistą ds. rekrutacji prawdziwą rozmowę. Studia przypadków, które czekają Cię podczas rozmowy kwalifikacyjnej prawdopodobnie będą wykraczały poza standardowe branżowe pytania i będą dotyczyły tematów takich jak nowe technologie, dlatego będą wymagały od Ciebie aktywnego słuchania i dostosowywania się do okoliczności. To wiernie odzwierciedla pracę, którą się obecnie zajmujemy: charakter działalności BCG ciągle się zmienia”. — Nathaniel Kok, Associate, Singapur

Przykładowe rozmowy case study

Zobacz, jak sprawdzisz się w roli konsultanta — sprawdź swoje umiejętności. Wybierz case study do rozwiązania online. Jak Twoim zdaniem można utrzymać wysoką dochodowość linii lotniczych? Jak pomóc w sprzedaży i ustalić cenę dla nowego, rewolucyjnego leku?

Analizy przypadków z dziedziny consultingu

Aby uzupełnić naszą interaktywną bibliotekę i pomóc Ci w procesie przygotowania do rozmowy, stworzyliśmy dodatkowe case studies wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Przeczytaj opis każdej sytuacji i przed zapoznaniem się z naszymi sugestiami zastanów się, jak wyglądałoby Twoje rozwiązanie dla stawianych wyzwań. Pamiętaj, że przykładowe dyskusje są jedynie ilustracją; jest mało prawdopodobne, aby udało Ci się zająć wszystkimi problemami w wyznaczonym czasie.

Consulting

SUBSCRIBE