Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.Wiedza i badania

Nasi specjaliści z zakresu wiedzy i badań współpracują z innymi pracownikami BCG na całym świecie w celu wykorzystania wiedzy specjalistycznej i możliwości przy obsłudze naszych klientów. Nasz zespół składa się ze zróżnicowanej grupy stanowisk z dziedziny wiedzy i badań, co umożliwia nam podążanie drogą ekscytujących, nowatorskich karier badawczych.

Członkowie grupy wiedzy i badań pracują razem z innymi w obrębie BCG — w szczególności z zespołami doradców zajmującymi się problemami klientów — obejmując szeroki zakres branż i możliwości większości światowych rynków. Mamy bezpośredni wpływ na biznes i klientów oraz pomagamy konsultantom BCG spojrzeć na problemy w nowy sposób, przeanalizować alternatywne rozwiązania, a także wykorzystywać brawurowe pomysły, aby przekształcać przedsiębiorstwa i ulepszyć świat.

Zdobywamy globalne doświadczenie, przede wszystkim dzięki interakcji z globalną siecią BCG oraz pracy z międzynarodowymi klientami. Korzystamy z najbardziej zaawansowanych narzędzi i technologii w branży, tak aby pomóc w zwiększaniu zasobów informacyjnych i możliwości analitycznych BCG.

Zespół badawczy

Nasi specjaliści z zespołu badawczego wykorzystują doświadczenie oraz umiejętności funkcjonalne oraz z zakresu branży podczas współpracy z globalnymi zespołami zajmującymi się konkretnymi przypadkami, opracowywania spostrzeżeń dla danych zagadnień i wprowadzania na rynek nowych pomysłów, aby pomóc BCG w przekształcaniu wiedzy we wpływ.

Przeglądaj dostępne stanowiska w zespole badawczym i złóż podanie

„Szukałem „szybkiego i wściekłego” doświadczenia wymagającego szybkiego przyswajania wiedzy oraz codziennie oferującego nowe projekty i wyzwania. Gdy budzę się ze snu, wiem, że do końca dnia nauczę się czegoś nowego — oraz że pomogę zespołom w lepszym zrozumieniu zagadnienia”.
– Clément Richet, Knowledge Expert, Team Manager

Usługi z zakresu danych i badań

Członkowie zespołu usług z zakresu danych i badań pracują razem z kolegami z zespołu doradczego nad wykorzystaniem możliwości zaawansowanych badań do wspomagania projektów i klientów.

Przeglądaj dostępne stanowiska w zespole usług z zakresu danych i badań oraz złóż podanie

Expert Consultant

Osoby na stanowisku Expert Consultant mają bogatą wiedzę specjalistyczną w konkretnej dziedzinie lub branży. Należą do konkretnych obszarów praktyk BCG i wykorzystują swoją wiedzę oraz doświadczenie, aby wspomagać naszych klientów i swoich○współpracowników. Aby dowiedzieć się więcej o tych rolach, odwiedź naszą stronę dotyczącą doradztwa.

Wywiady podparte wiedzą

Wywiady podparte wiedzą

Dlaczego wiedza?

Nad czym będziesz pracować?

  • Praca w zespole zarządzania wiedzą Będziesz odpowiadać za kierowanie naszym podejściem względem zagadnień i możliwości funkcjonalnych oraz przemysłowych w obrębie BCG. Będziesz pracować nad kształtowaniem i udostępnianiem zinstytucjonalizowanej wiedzy BCG zespołom pracującym nad konkretnymi przypadkami oraz naszym klientom. Będziesz przekształcać informacje, doświadczenia i metodologię w przydatne spostrzeżenia, pomagając pracownikom BCG w uzyskaniu innej perspektywy dla problemów, analizowaniu alternatywnych rozwiązań oraz wdrażaniu odważnych idei, które przekształcą firmy naszych klientów.
  • Praca w zespole danych i badań. Będziesz przeprowadzać badania drugiego stopnia w zakresie konkretnej branży i zapewniać zaawansowane możliwości badawcze dla naszych zespołów zajmujących się konkretnymi przypadkami, aby wspomagać je w zdobywaniu właściwych informacji i spostrzeżeń. Dołączysz do doświadczonej grupy profesjonalistów z dziedziny informacji, którzy otwierają wrota do danych biznesowych naszym konsultantom.

W jaki sposób będziesz wywierać wpływ?

Będziesz współpracować z grupami w obrębie BCG — w szczególności zespołami doradczymi pracującymi nad problemami klientów.

  • Praca w zespole zarządzania wiedzą Będziesz syntetyzować i dostarczać informacje, których potrzebują nasi doradcy do pokonywania wyzwań naszych klientów. Twój wkład będzie bezpośrednio wpływać na interesy nasze i klientów.
  • Praca w zespole danych i badań. Będziesz dostarczać zaawansowane możliwości badawcze, aby pomóc naszym doradcom w znalezieniu informacji na temat firm, rynków i obszarów gospodarczych — przyczyniając się do lepszego rozumienia potrzeb i możliwości naszych klientów.

Jak pomożemy Ci się rozwijać?

Na każdym stanowisku w obrębie zespołu danych i badań będziesz mieć możliwość kontaktu z globalnymi zespołami i pracy dla klientów miedzynarodowych.

  • Praca w zespole badawczym. Będziesz rozpowszechniać swoją dogłębną wiedzę na temat branży lub funkcji do globalnych zespołów i klientów oraz zyskasz motywację do opracowywania nowych spostrzeżeń i strategii, które pozwolą sprostać pojawiającym się potrzebom biznesowym.
  • Praca w zespole danych i badań. Jako specjalista w zakresie usług dotyczących danych i badań, nauczysz się obsługi najbardziej zaawansowanych narzędzi i technologii badawczych, korzystania z rozległych zasobów informacyjnych oraz opracowywania możliwości analitycznych i przenikliwości operacyjnej.

Kogo szukamy?

  • Praca w zespole badawczym. Szukamy osób będących już ekspertami w konkretnej dziedzinie lub branży oraz takich, którzy chcą dopiero wyruszyć w podróż ku głębszej specjalizacji. Szukamy osób mających umiejętności analityczne i badawcze oraz zdolność do używania tych umiejętności w celu pozyskiwania spostrzeżeń dla naszych klientów.

Jesteśmy zainteresowani osobami, które potrafią znakomicie zarządzać procesami i są w stanie szybko osiągnąć wyniki, komunikują się w jasny i precyzyjny sposób (zarówno w przekazie ustnym, jak i pisemnym) oraz są dobrze zorganizowane, potrafią zarządzać wieloma projektami jednocześnie i dostarczają wyniki na czas. Szukamy także osób zdolnych do skutecznej samodzielnej pracy oraz pracy w zespołach.

  • Praca w zespole danych i badań. Szukamy osób potrafiących przetwarzać wiele różnych danych, aby zsyntetyzować praktycznie spostrzeżenia dla naszych zespołów doradczych, gdy rozwiązują złożone problemy biznesowe. Specjalizujemy się w zaawansowanych badaniach w zakresie rynku, przemysłu i finansów — korzystamy z ponad 100 wiodących na rynku platform, takich jak Bloomberg, SNL Financial i Capital Q oraz wiarygodnych źródeł publicznych.

U osób, które niedawno ukończyły studia, szukamy dobrych zdolności biznesowych i analitycznych, pasji do badań. Preferujemy powiązane specjalizacje akademickie — np. zarządzanie firmą, ekonomia lub politologia.

Na bardziej odpowiedzialne stanowiska preferowane są osoby z odpowiednim doświadczeniem i dobrymi referencjami w branży lub renomowanej firmie badawczej. 

Roles at BCG

SUBSCRIBE

PL