Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Dołącz do BCG ze stopniem naukowym

Dlaczego kariera doradcy w BCG dobrze nadaje się dla osoby posiadającej stopień doktora (PhD, JD lub MD)? Różnorodność perspektyw spośród wielu dyscyplin jest niezbędna dla naszych procesów. Równocześnie Twoje doświadczenie pozwoli Ci na podchodzenie do problemów i stawianie czoła wyzwaniom na nowe sposoby. W BCG będziesz pracować z liderami posiadającymi różne doświadczenie i uczyć się od nich. Zdobędziesz liczne możliwości osobistego i profesjonalnego rozwoju — w swoim bieżącym obszarze specjalizacji. Doświadczenie wyniesione z pracy w połączeniu z obszernymi programami szkoleniowymi i mentorskimi pomogą Ci w rozwijaniu nowych umiejętności i odnoszeniu sukcesów w świecie doradztwa i poza nim.

Wywieraj wpływ od zaraz

Otrzymanie rezultatów pracy akademickiej i badawczej wymaga czasu, a doktorzy mogą chcieć wywrzeć większy i natychmiastowy wpływ. Jako doradca w BCG zobaczysz, jak Twoje spostrzeżenia wchodzą w życie na Twoich oczach. Twoja intelektualna ciekawość, kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów dodadzą bezcennej perspektywy do projektów naszych klientów — perspektywy, która może przyczynić się do innowacji produktów i przełomów w procesach biznesowych. BCG zachęca Cię do odważnego działania w oparciu o swoje spostrzeżenia — niezależnie od tego, jak złożona jest sytuacja.

Dowiedz się więcej o wpływie wywieranym przez pracowników BCG

Sukces dzięki współpracy

To całkiem proste: chcemy pomóc naszym klientom i współpracownikom w osiągnięciu sukcesu. W BCG współpraca leży u podstaw naszej pracy. Nie pracujemy nad problemami klientów — pracujemy z klientami, aby uzyskać wgląd w ich unikalne okoliczności i określić, co należy zrobić. Będziesz mieć kontakt z ludźmi o bardzo różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym — w tym biznes, inżynieria, ekonomia, nauki ścisłe i humanistyczne — którzy wspólnie pracują w ramach zespołów zebranych specjalnie dla potrzeb danego klienta. Gdy pytamy naszych klientów o informacje zwrotne, pierwszą rzeczą, którą najczęściej podkreślają, jest nasze podejście oparte na współpracy.

Rozwijaj z nami innowacje

BCG pielęgnuje i kładzie nacisk na kulturę innowacji oraz pasję polegającą na rzucaniu wyzwania status quo. Dzięki inicjatywom takim jak Instytut im. Hendersona BCG, Centrum badań potrzeb klienta, Centrum badań wpływu społecznego, Centrum wyceny opieki zdrowotnej, nowym przedsięwzięciom, takim jak BCG Digital Ventures oraz partnerstwom z TED, kontynuujemy tę tradycję wdrażania nowatorskich idei, które przekształcają krajobraz konkurencji, wpływają na sposób myślenia liderów biznesu i dodają wartości współczesnemu społeczeństwu.

Klienci proszą czasami o konsultantów z wykształceniem inżynieryjnym, aby mieć pewność, że pracują z kimś, kto rozumie ich produkty i procesy. Lecz nawet w sektorach niezwiązanych z inżynierią, byłem w stanie znajdować innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na złożone problemy.

Daniel Küpper
Managing Director & Partner
Cologne

Jestem prawniczką i współautorką licznych publikacji w zakresie zarządzania kadrami, byłam członkinią kluczowych grup BCG, a także uczestniczyłam w szczycie Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Bangladeszu. Moją pracę w BCG wyróżnia wiele różnych zagadnień oraz kontakt z grupą zróżnicowanych współpracowników.

Susanne Dyrchs
Associate Director
Toronto

Moja wiedza z zakresu biologii molekularnej pomagała przełamywać lody z klientami. Jednemu z klientów zaimponował sposób, w jaki sformułowaliśmy zagadnienie, zadawaliśmy pytania i odpowiadaliśmy na nie, opierając się głównie na zróżnicowanym wykształceniu członków naszego zespołu.

Bettina Buschhorn
Project Leader
Vienna

Środowisko współpracy i zrównoważona kariera

W BCG uważamy, że istnieje lepszy sposób pracy. Nasz globalny program PTO (ang. Predictability, Teaming and Open communication — przewidywalność, budowanie zespołów, otwarta komunikacja) zwiększa przewidywalność pracy i zrównoważenie kariery, optymalizując doświadczenie zespołu pracującego nad danym problemem. Flexibility@BCG umożliwia osiągnięcie celów osobistych i zawodowych za pomocą rozszerzonych opcji pracy oraz stałego wsparcia w zarządzaniu nimi.

Przyspiesz postępy w swojej karierze za pomocą licznych opcji

Niezależnie od tego, czy chcesz pogłębić swoją wiedzę specjalistyczną, czy dopiero badać nowe dziedziny, BCG umożliwi Ci przyspieszenie postępów w Twojej karierze. Możesz wybrać ogólną rolę konsultanta lub rozważyć rolę ekspercką i wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną przy rozwiązywaniu złożonych wyzwań klientów. Cokolwiek postanowisz, nasze zindywidualizowane programy mentorskie w połączeniu z dogłębnymi i nowatorskimi programami szkoleń i rozwoju kariery pozwolą Ci zwiększyć swoją osobistą skuteczność w firmie BCG i poza nią — tak jak wielu z naszych alumnów, którzy odnieśli sukces.

Doświadczaj globalnego biznesu bezpośrednio

Podczas swojej kariery w BCG napotkasz fantastyczne międzynarodowe możliwości. Ponad 25% naszych konsultantów pracuje co roku poza granicami swoich krajów, a około połowa z nich należy do globalnych zespołów prowadzonych i obsadzonych przez pracowników BCG z innych części świata. Praca za granicą przyjmuje w BCG różne formy: globalne programy ambasadorskie (na okres maksymalnie roku konsultanci na wczesnych etapach swojej kariery wysyłani są do biur w innych krajach), projekty międzybiurowe, transfery pomiędzy biurami oraz delegacje, w ramach których możesz pracować nawet przez rok w firmie klienta lub z naszymi globalnymi partnerami z zakresu wpływu społecznego.

Poznaj pracowników BCG posiadających stopień naukowy

Meet Abbie and Adam, Advanced Degree Candidates, Facebook Live

Poznaj Abbie i Adama, kandydatów posiadających stopień naukowy

Abbie, liderka projektu BCG, przybyła do firmy jako doktor (PhD) neuronauk, natomiast Adam, także lider projektu, przed dołączeniem do BCG zdobył stopień doktora medycyny (MD). Razem omawiają pracę, którą wykonują, jak wygląda środowisko pracy w BCG i inne ciekawostki.

Students

SUBSKRYBUJ