BCG Scholarship - Małgorzata

Swoje pierwsze studia odbyłam w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowałam architekturę.

Studia i osiągnięcia akademickie

Swoje pierwsze studia odbyłam w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowałam architekturę. Jednocześnie brałam jednak udział w konkursach i warsztatach o tematyce biznesowej, za co otrzymałam medal dziekański przyznawany najbardziej przedsiębiorczym studentom. Jakkolwiek architektura pozostała moją pasją, zdecydowałam się przyspieszyć ukończenie nauki w tym kierunku i rozpocząć kolejne studia na rodzimej Szkole Głównej Handlowej, gdzie zainteresował mnie kierunek Finanse i Rachunkowość, a konkretniej specjalności z zakresu Finansów Przedsiębiorstw i Międzynarodowych Rynków Finansowych. Za wyniki w nauce udało mi się również otrzymać stypendium rektora.

Działalność dodatkowa

Studia na SGH łączyłam z pracą zawodową w jednej z wiodących firm audytorskich. Ponadto już od pierwszego roku udzielałam się w dwóch organizacjach studenckich. W ramach Studenckiego Koła Naukowego Marketingu udało mi się nawet zorganizować konferencję na podstawie własnego pomysłu – Brand Crisis Management, której celem była dyskusja o kryzysach marek w dobie social media. W ostatnim roku pełniłam również rolę wolontariusza, koordynując warsztaty z przedsiębiorczości w ramach uniwersytetów dziecięcych działających przy mojej uczelni – Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Młodego Ekonomisty.

Udział w BCG Scholarship

Do udziału w BCG Scholarship zmotywowało mnie przede wszystkim zainteresowanie branżą konsultingową oraz chęć bliższego poznania firmy, jak i przedstawienia swojej osoby. Proces rekrutacji pozwolił mi na zmierzenie się z ciekawymi zadaniami oraz poznanie osób pracujących w BCG, z którymi rozmowy były naprawdę świetnym doświadczeniem. Udział w inicjatywie okazał się tym bardziej pozytywnym przeżyciem, kiedy dowiedziałam się, że zostałam wybrana pierwszą laureatką polskiej edycji konkursu, a co za tym idzie zdobywczynią głównej nagrody. Wygraną w BCG Scholarship planuję przeznaczyć na pokrycie części wydatków związanych z podjęciem dalszej nauki.

Plany na rok akademicki 2017/2018

Już w sierpniu planuję wyjechać do USA, gdzie otrzymałam wyjątkową możliwość rozpoczęcia studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Yale w przyspieszonym trybie. Od kilku lat Yale School of Management prowadzi dodatkowy nabór kandydatów do programu MBA w ramach inicjatywy Silver Scholars. Jest to grupa kilku - kilkunastu młodych osób, które udowodnią, że potrafią dobrze wykorzystać szansę podjęcia studiów MBA bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Możliwość odniesienia się do praktyki zawodowej jest niezmiernie ważna w kontekście kształcenia MBA, zatem Yale wymaga, aby każdy Silver Scholar zdobył nieco więcej doświadczenia pomiędzy pierwszym, a drugim rokiem studiów – minimum 12 miesięcy. Jest to jedyna wiodąca szkoła biznesowa na świecie oferująca program o takiej strukturze, dlatego ogromnie się cieszę, że udało mi się na niego dostać.