Lepszy sposób pracy

BCG znajduje się na czwartym miejscu listy Fortune „100 najlepszych miejsc pracy” w 2018 roku — co jest odzwierciedleniem naszego zaangażowania w zrównoważoną karierę i zadowolenie naszych pracowników.

W BCG wierzymy, że innowacje mogą rozkwitać tylko w organizacyjnej kulturze otwartości, elastyczności i wzajemnego szacunku — gdzie wszystkie pomysły zostają wysłuchane, niezależnie od ich źródła, oraz gdzie ludzie są wspierani, aby podążać właściwą dla siebie ścieżką.

Świadomość związana ze zdrowiem psychicznym

Skupienie się na własnym zdrowiu psychicznym i samopoczuciu to klucz do szczęśliwego i pełnego sukcesów życia. Pracownicy BCG opowiadają o tym, w jaki sposób radzą sobie ze stresem i lękami oraz jak odnajdują szczęście zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Przewidywalność, współpraca i otwarta komunikacja

Praca w BCG oznacza pracę w inny sposób. Szukamy lepszych sposobów zarządzania pracą projektową, a naszym stałym zadaniem jest również wspieranie dłuższej, bardziej satysfakcjonującej kariery naszych konsultantów.

Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy globalny program, który nazywamy PTO (ang. Predictability, Teaming and Open Communication)).

Co to jest PTO?

Program PTO prowadzony przez doświadczonego przedstawiciela BCG dostarcza każdemu członkowi zespołu platformę do dzielenia się postępami i swoimi potrzebami oraz ustanawia szczegółowy plan działania — od uruchomienia do ukończenia — dla każdego projektu. Plan działania zawiera przejrzyste normy pracy, określa priorytety i wspólnie uzgodniony cel dla każdego członka zespołu, aby praca o niskiej wartości nie pochłaniała cennego osobistego i zawodowego czasu pracowników.

PTO pomaga:

  • BUDOWAĆ (BUILD) zrozumienie i zarządzać złożonymi projektami
  • TWORZYĆ (CONNECT) więź ze współpracownikami i klientami
  • ROZWIJAĆ (GROW) umiejętności, takie jak praca zespołowa i przywództwo

Wpływ PTO

PTO zapewnia wyjątkową poprawę osobistej satysfakcji pracowników, jak i poprawę wyników projektowych w BCG:

  • Średni wzrost w zakresie pracy zespołowej i współpracy o 35%
  • Wzrost wartości dostarczanej klientom o 35%
  • Wzrost efektywności zespołu o 100%

W ciągu ostatniej dekady nieustannie rozwijaliśmy ten program. Posłuchaj twórcy PTO, Leslie Perlow, mówiącej o tym, jak program PTO usprawnił sposób, w jaki zespoły BCG pracują, uczą się i wpływają na wzrost wartości klienta — i dowiedz się od innych pracowników BCG o strategiach zrównoważonego rozwoju kariery

Plan działania w zakresie dzielenia się celami, postępami i potrzebami

Plan działania w zakresie dzielenia się celami, postępami i potrzebami

Rodzina dwukarierowa

Rzut oka na życie w Tokio

Zobacz, jak wygląda praca w Grecji

Znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

BCG Life

SUBSCRIBE