Wykorzystaj swój unikalny potencjał cyfrowej innowacji

Technologie cyfrowe zmieniają każdy aspekt działalności — żadne gotowe rozwiązanie nie zagwarantuje Ci, że nadążysz za tempem zachodzących zmian. Zaangażowanie DigitalBCG ma na celu zapewnienie natychmiastowej wartości, a jednocześnie tworzenie możliwości, procesów i nastawienia niezbędnych do wprowadzenia trwałych zmian. Rezultatem jest sprawne, samofinansujące się działanie, w którym szybkie zwycięstwa pomagają udoskonalić model operacyjny i stanowią inwestycję na rzecz szerszej transformacji w całej firmie.

Aby wkroczyć w cyfrową przyszłość, firmy muszą określić wpływ innowacji na ich strategie biznesowe oraz określić inicjatywy, które będą miały dla nich największe znaczenie. Wymaga to szybkiej oceny możliwości oraz zmiany sposobu myślenia. Dzięki nowym technologiom, bazom danych oraz sztucznej inteligencji, ten proces może odbyć się znacznie szybciej. Inicjatywą przewodnią DigitalBCG jest stworzenie strategii, pozwalającej na sprawne rozpoczęcie cyfrowej transformacji.

Umacnianie znaczenia innowacji w firmie

Każdy projekt wymaga postawienia pierwszego kroku. BCG DAI (Wskaźnik Rozwoju Cyfrowego - ang. Digital Acceleration Index) odnosi się do cyfrowych możliwości firmy, określany przez najlepszych fachowców w tej dziedzinie pozwala na identyfikację najbardziej obiecujących sposobów cyfryzacji. Oszacowanie DAI pomaga również w określeniu strategicznej ścieżki rozwoju poprzez zidentyfikowanie odpowiednich odcinków we wszelkich procesach, które następnie można rekalibrować i powtarzać.

Cyfryzacja podstaw

BCG współpracuje z osobami na stanowiskach kierowniczych, wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie technologii cyfrowej i analityki, aby przeorientować organizację i stworzyć nowe źródła wartości u samych podstaw biznesu.

Identyfikacja, Innowacja, Wzrost

Każda strategia potrzebna do kreowania cyfrowej przyszłości musi również wychodzić poza główny obszar działalności firmy. Trzeba liczyć się z tym, że powinna ona przynieść długofalowe zmiany. Dzięki BCG Digital Ventres pracujemy z klientami nad znalezieniem i zainwestowaniem w nowe źródła przychodów.

Przyswajanie technologii w codziennej pracy

Digital nie opiera się tylko na technologii, ale też na tym by wprowadzone zmiany były przeprowadzone dogłębnie i długofalowo, co wymaga niekiedy ingerencji w kulturę oraz sposoby pracy. BCG skupia się na zastosowaniu najlepszych praktyk z zakresu nowych technologii oraz najefektywniejszych metod pracy, m.in. poprzez skalowanie Agile oraz metodologię Build-Operate-Transfer (BOT).

Wykorzytanie potencjału technologii oraz danych

Osiągnięcia z dziedzin data science, sztucznej inteligencji oraz technologii, umożliwiają wykorzystanie ogromnych baz danych oraz złożonych programów - jednakże wykorzystanie pełni ich potencjału nie jest łatwe. Zastosowanie zdobyczy technologicznych wymaga ingerencji w strukturę firmy. BCG przeprowadza takie transformacje, pokazując organizacjom, w jaki sposób wykorzystywać posiadane dane, oraz jak szybko i efektywnie przystosować platformy technologiczne tak, aby dostarczały szybkich rezultatów, budując podstawy pod przyszły sukces.

Lionel Aré

Managing Director & Senior Partner

 Email  See more of our digital experts
DigitalBCG

SUBSCRIBE