Różnorodne perspektywy cyfrowe, nowoczesne umiejętności i harmonijna współpraca

Firmy nie mogą tworzyć wartości cyfrowej w próżni. BCG pomaga firmom budować cyfrową przyszłość dzięki skoordynowanej współpracy elastycznych, wielofunkcyjnych zespołów. Mamy gruntowną wiedzę, jesteśmy wzmocnieni technologią i uzbrojeni w chęć do działania.

Różne branże — różne rozwiązania cyfrowe

Każda firma musi wybrać swoją cyfrową przyszłość. Jednak efekt będzie uzależniony od specyfiki danego sektora gospodarki. BCG łączy tradycyjną wiedzę branżową z dogłębnym zrozumieniem przełomowego potencjału najnowszych technologii.

 

Dowiedz się więcej o cyfrowej przyszłości Twojej branży

Wielodyscyplinarne zespoły — dla Klienta i razem z Nim 

W transformacji cyfrowej zwyciężą firmy, które przyjmą cyfrową różnorodność: różne perspektywy, różne umiejętności i różne możliwości.

Zespoły BCG ds. cyfryzacji odzwierciedlają tę różnorodność, łącząc doradców biznesowych i branżowych z pełnym spektrum specjalistów ds. cyfryzacji z naszych dedykowanych filii.  Harmonijnie łączymy nasze możliwości z możliwościami naszych klientów, aby osiągnąć niezwykłe rezultaty.

DigitalBCG Immersion Centres

Niezależnie od tego, czy nasi klienci chcą rozpocząć cyfrową transformację, czy też skupić się na jednej części procesu, nasze ośrodki łączą odpowiednie zespoły biznesowe, aby dodać nową wartość. Ośrodki te są odzwierciedleniem naszych różnorodnych kompetencji w zakresie technologii cyfrowych: od cyfrowej strategii biznesowej, przez analitykę danych aż po architekturę techniczną przedsiębiorstwa, a ponadto umożliwiają klientom stworzenie podstaw udanej transformacji cyfrowej.

Dowiedz się więcej o roli naszych ośrodków w transformacji cyfrowej


 Droga do lepszego partnerstwa

BCG wykorzystuje także bogaty ekosystem zewnętrznych organizacji, w tym czołowe firmy zajmujące się analityką, sztuczną inteligencją, czy producentów oprogramowania, aby dostarczyć naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań.

DigitalBCG

SUBSCRIBE