effects-polish-power-density-limits-1694x950-tcm9-196351.jpg

Technology & Digital

Wpływ limitów gęstości mocy (PDL – Power Density Limits) na łączność bezprzewodową: czy Polsce grożą opóźnienia w rozwoju 5G?

Już dziś restrykcyjne limity gęstości mocy wpływają negatywnie na usługę mobilnego Internetu: Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem szybkości Internetu 4G w Europie, pomimo wysiłków polskich operatorów oraz nakładów inwestycyjnych, które nie odbiegają od średniej europejskiej.

Digital, Technology, and Data