Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Centrum wsparcia systemu opieki zdrowotnej

Na całym świecie trwają dyskusje o tym, jak zarządzać kosztami opieki zdrowotnej. Lekarze i pracodawcy coraz częściej patrzą na problem przez pryzmat wartości Centrum wsparcia systemu opieki zdrowotnej BCG opiera się na szerokich doświadczeniach z wdrażania rozwiązań na wszystkich etapach łańcucha wartości – od usługodawców przez płatników, aż po dostawców, zarówno w biofarmaceutyce, jak i technologii medycznej.

Centrum wsparcia systemu opieki zdrowotnej BCG ułatwia kontakt pomiędzy organizacjami świadczącymi usługi medyczne, co umożliwia im wymianę doświadczeń i wspólny rozwój. Te działania pozwoliły nam zgromadzić nieocenione ilości informacji na temat potrzeb klientów. Te informacje mogą być wykorzystywane na całym świecie.

Dowiedz się więcej

ICHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement (Międzynarodowe konsorcjum mierzenia wyników w służbie zdrowia) jest organizacją non-profit, współfinansowaną między innymi przez BCG, której celem jest ułatwianie rozwoju opieki zdrowotnej opartej na wartości.

Poznaj nasze rozwiązania
Center for Health Care Value

PL