Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Uwolnienie połączonej potęgi technologii cyfrowych i ludzi

Digital Transformation Accelerator

Podczas gdy całe branże zakłócane są przez śmiałych nowych graczy i nowe modele biznesowe, coraz więcej firm staje przed ryzykiem utraty przewagi nad konkurencją. Przemysł muzyczny, handel detaliczny, media i przemysł turystyczny dobrze już zapoznał się z tym trendem. Nowe podobne wzorce wyłaniają się w bardziej tradycyjnych przemysłach, jak bankowość, rolnictwo, energetyka, służba zdrowia, towary przemysłowe i produkcja. Niektóre firmy zdają sobie sprawę z ogromnych korzyści cyfryzacji i inicjują programy transformacji cyfrowej.

We współczesnym środowisku biznesowym strategia cyfrowa i związana z nią transformacja firmy muszą być najwyższym priorytetem dla CEO i zarządu. Organizacje nie mogą już poruszać się na krawędzi, wyznaczając jedynie głównego dyrektora ds. cyfryzacji lub wdrażając najnowsze narzędzia i technologie, chyba że wiedzą, jak przeprowadzać te posunięcia w ramach większej zmiany w biznesie. Zarząd musi być przygotowany na dokonanie fundamentalnych zmian, aby zachować przewagę nad konkurencją.

Misją programu The Digital Transformation Acceleratotr jest pomoc organizacjom w przekształceniu się w przedsiębiorstwa cyfrowe. The Digital Transformation Accelerators pomaga naszym klientom, udostępniając im programy rozwojowe i szkoleniowe, zapewniając umiejętności oraz całościową transformację poprzez zapewnienie specjalistycznych możliwości przy wsparciu narzędzi i procesów cyfrowych oraz ekosystemu dostawców i umożliwieniu dostaw.

W programie The Digital Transformation Accelerator oferowane są programy w trzech kluczowych kategoriach:

  • Zapewnienie umiejętności poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe umożliwiające naukę offline i online, odwrotne mentorstwo oraz sprinty projektowe, które ukierunkowane są na przekształcenie klientów w przedsiębiorstwa cyfrowe.
  • Zapewnienie możliwości specjalistycznych​​​ wspiera przeorientowanie organizacje na możliwości specjalistyczne, takie jak zwinne dostawy, bezpieczeństwo informacji i wspólne transformacje przedsiębiorstw.
  • Zapewnienie dostaw oferuje wprowadzenie dostosowanego oprogramowania przez porady, wsparcie i organizację cyfrowego centrum doskonałości oraz ekosystemu partnerskiego.

Podejście w ramach programu The Digital Transformation Accelerator daje klientom możliwość zachowania korzyści transformacji cyfrowej na długo po zakończeniu konsultacji strategicznej.

Akcelerator transformacji cyfrowej

SUBSCRIBE

PL