Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Social Impact

A Disciplined Business Approach Can Lead to Positive Social Change

Social sector organizations must allocate scarce resources more strategically than ever. Adopting a disciplined business approach helps social organizations thrive and create positive change where it's needed most. At the same time, private sector organizations have the opportunity to secure social advantage—generating value and achieving competitive advantage by aligning business models with the broader social and ecological context. Corporations, industry associations, philanthropic bodies, and nonprofit organizations can create links across sectors that enable corporations to have a greater impact on their communities through enhanced collaboration and socially responsible business practices.

Zaufanie pomaga organizacjom z sektora społecznego w osiągnięciu ich indywidualnych celów przy jednoczesnym dążeniu do wypełnienia wspólnej „dużej misji”.

Dowiedz się więcej

Najlepsze praktyki stosowane przez firmę BCG pomogły setkom organizacji z sektora publicznego, prywatnego i społecznego zjednoczyć się w walce z jedną z najbardziej zabójczych chorób świata.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Wendy Woods

Senior Partner & Managing Director, Global Leader, Social Impact Practice

 Email  Wendy Poznaj naszych ekspertów
Social Impact

PL