Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Transportation, Travel & Tourism

Playing for the Loyalty of Today’s Mobile, Tech-Savvy Crowd

The transportation, travel, and tourism industries are undergoing unprecedented changes. Globalization, deregulation, consolidation, the rapid growth of e-commerce, and privatization are opening new opportunities, while additional demands are being placed on operational performance and profitability. The winners will be companies that can transform their organizations, enhance global brands, and add game-changing digital capabilities to strengthen the loyalty of today’s highly mobile and technologically savvy consumers.

Dyrektor działu turystyki portalu Facebook omawia zmieniającą się dynamikę dzisiejszego sektora turystycznego.

Dowiedz się więcej

Shipping Benchmarking Initiative firmy BCG zapewnia podstawy, które mogą pomóc w ocenie konkurencyjności kosztowej firmy w porównaniu z ważnymi konkurentami.

Poznaj nasze rozwiązania

Organ pocztowy o dużym znaczeniu uruchamia inicjatywę odnowy biznesu „future ready” (gotowość na przyszłość), aby pomóc w konkurowaniu w epoce cyfrowej.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Tom Lutz

Senior Partner & Managing Director, Global Leader, Consumer Practice

 Email  Tom Poznaj naszych ekspertów
Transportation, Travel & Tourism

PL