Edukacja

Jak poruszać się po wymagającym obszarze innowacji i transformacji.

Instytucje edukacyjne - szkoły podstawowe, średnie, policealne oraz zawodowe - stoją przed wieloma wyzwaniami. W każdym kraju oczekiwania wobec szkolnictwa są podobne: mają korzystać z nowych technologii, odpowiadać na potrzeby rynku pracy i dostosowywać się do procesu globalizacji. I ciągle poprawiać wyniki uczniów pomimo coraz większych cięć budżetowych Czy można odnaleźć równowagę w obliczu tych wszystkich, często sprzecznych wymagań, jednocześnie realizując podstawową misję szkół? Tak, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i otwartości na transformację.

Przeprowadzono nowe badanie w celu ustalenia, w jaki sposób edukacja cyfrowa może poprawić dostęp uczniów do edukacji, wyniki w nauce oraz zwrot z inwestycji dla uczniów oraz instytucji.

Nasze najnowsze koncepcje w zakresie edukacji

Wdrożenie technologii nie rozwiązuje wszystkich problemów. Szkoły potrzebują strategicznego podejścia, żeby naprawdę zmienić proces nauczania. Oto sześć kroków, które mogą pomóc w podniesieniu jakości kształcenia.

Poznaj nasze rozwiązania

Dowiedz się, w jaki sposób Wietnam opracowuje swój pierwszy niezależny uniwersytet non-profit, projektując go od podstaw i wykorzystując do tego wszechstronną strategię w zakresie nauczania opartą na najnowszej technologii.

Dowiedz się więcej o tym, co udało się już osiągnąć

J. Puckett

Managing Director & Senior Partner

 Email  Poznaj ekspertów BCG
protected by reCaptcha

Subscribe to our Education eAlert.

Edukacja

SUBSCRIBE