Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Edukacja

Jak poruszać się po wymagającym obszarze innowacji i transformacji

Instytucje edukacyjne - szkoły podstawowe, średnie, policealne oraz zawodowe - stoją przed wieloma wyzwaniami. W każdym kraju oczekiwania wobec szkolnictwa są podobne: mają korzystać z nowych technologii, odpowiadać na potrzeby rynku pracy i dostosowywać się do procesu globalizacji. I ciągle poprawiać wyniki uczniów pomimo coraz większych cięć budżetowych Czy można odnaleźć równowagę w obliczu tych wszystkich, często sprzecznych wymagań, jednocześnie realizując podstawową misję szkół? Tak, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i otwartosci na transformację.

W świecie online nie wszyscy uczniowie funkcjonują tak samo. Poznaj pięć typów uczniów korzystających z nauczania online. Rozumiejąc ich indywidualne potrzeby można tworzyć lepsze i bardziej skuteczne propozycje edukacji internetowej.

Odkrywaj więcej

Nie wystarczy wdrożyć najnowsze technologie. Szkoły muszą je wdrażać w sposób strategiczny, aby rzeczywiście przekształcić proces nauczania i uczenia się. Oto sześć kroków, które mogą pomóc w podniesieniu jakości kształcenia.

Poznaj nasze rozwiązania

Rząd Malezji postawił sobie długofalowy cel: do 2020 r. Malezja miała awansować do grona krajów rozwiniętych. Hamulcem okazali się niewykształceni pracownicy. Zobacz, jak inwestycja w rozwój kompetencji zawodowych Malezyjczyków pozwoliło krajowi osiągnąć ambitny cel.

Dowiedz się, jak udało się nam to osiągnąć.

J. Puckett

Global Leader, Education Practice

 Email  Poznaj ekspertów BCG
protected by reCaptcha

Subscribe to our Education eAlert.

Edukacja

SUBSCRIBE

PL