Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Edukacja

Jak poruszać się po wymagającym obszarze innowacji i transformacji

Instytucje edukacyjne - szkoły podstawowe, średnie, policealne oraz zawodowe - stoją przed wieloma wyzwaniami. W każdym kraju oczekiwania wobec szkolnictwa są podobne: mają korzystać z nowych technologii, odpowiadać na potrzeby rynku pracy i dostosowywać się do procesu globalizacji. I ciągle poprawiać wyniki uczniów pomimo coraz większych cięć budżetowych Czy można odnaleźć równowagę w obliczu tych wszystkich, często sprzecznych wymagań, jednocześnie realizując podstawową misję szkół? Tak, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i otwartosci na transformację.

W świecie online nie wszyscy uczniowie funkcjonują tak samo. Poznaj pięć typów uczniów korzystających z nauczania online. Rozumiejąc ich indywidualne potrzeby można tworzyć lepsze i bardziej skuteczne propozycje edukacji internetowej.

Odkrywaj więcej

Nie wystarczy wdrożyć najnowsze technologie. Szkoły muszą je wdrażać w sposób strategiczny, aby rzeczywiście przekształcić proces nauczania i uczenia się. Oto sześć kroków, które mogą pomóc w podniesieniu jakości kształcenia.

Poznaj nasze rozwiązania

Rząd Malezji postawił sobie długofalowy cel: do 2020 r. Malezja miała awansować do grona krajów rozwiniętych. Hamulcem okazali się niewykształceni pracownicy. Zobacz, jak inwestycja w rozwój kompetencji zawodowych Malezyjczyków pozwoliło krajowi osiągnąć ambitny cel.

Dowiedz się, jak udało się nam to osiągnąć.

J. Puckett

Senior Partner & Managing Director, Global Leader, Education Practice

 Email  Poznaj ekspertów BCG
protected by reCaptcha

Subscribe to our Education eAlert.

Edukacja

SUBSCRIBE

PL