Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.
EyeEm Photo Mission: Forward Thinking

Ucieczka z "koziego rogu", czyli zwycięstwo na rynkach przesyconych towarami

Powszechna dostępność towarów jest często widziana jako znaczne utrudnienie dla firm z danej branży. Źle wróży zyskom i niesie spowolniony wzrost, spadek cen i zwiększoną konkurencję. W ostatnich latach proces nasycania rynku towarami przyspieszył. W ciągu ostatnich 20 lat cykle życia firm spadły o połowę – rynki dojrzewają szybciej i beneficjenci są wystawieni na znacznie podwyższone ryzyko.

Ale czy powszechna dostępność towarów musi być zła dla każdej firmy? Wiele firm nie radzi sobie ze skutecznym działaniem w obliczu tego procesu, jednak inne są w stanie wykorzystać go i prosperować. 

Oto najlepsze strategie reagowania na zwiększającą się dostępność towarów:

  • Oceń swoje zasoby i spróbuj przewidzieć, jak powinny one wyglądać, by zapewnić Ci przewagę w przyszłości.
  • Zidentyfikuj zwycięskie modele biznesowe.
  • Rozważ segmentację na podstawie modelu biznesowego.

Cyfrowe możliwości w branży ropy naftowej i gazu

Sylvain Santamarta z BCG wyjaśnia, w jaki sposób technologia cyfrowa może zmienić cały łańcuch dostaw ropy naftowej i gazu — stwarzając strategiczne szanse na rynku ich poszukiwania i wydobycia, rafinacji oraz handlu detalicznego i hurtowego.

Likwidacja działalności operacyjnej w branży naftowej i gazowej

Współpraca w zakresie likwidacji: Przemyślenia po pierwszym roku działalności NexStep

Współpraca w zakresie likwidacji: Przemyślenia po pierwszym roku działalności NexStep

Graeme Ferguson z Decom Energy na temat lekcji Dunlin

Pilna globalna potrzeba wycofywania instalacji z użytku w branży naftowo-gazowej

Jak prosperować w epoce niestabilnych cen ropy naftowej

Niestabilne ceny ropy naftowej stwarzają wyzwania i okazje dla producentów, firm energetycznych i przemysłu przetwórczego.

Czytaj dalej

Rozwijanie funkcji pomocniczych w sektorze wydobywczym i produkcyjnym przemysłu paliwowego

Funkcje pomocnicze w sektorze wydobywczym i produkcyjnym przemysłu paliwowego muszą wyróżniać się na spektrum obszarów, z uwzględnieniem zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką, ochroną zasobów, IT i relacjami z partnerami.

Czytaj dalej

Kontrakty dostawców dla firm z branży poszukiwania zasobów i produkcji: Dokąd trafia cała wartość?

Jedenaście źródeł wycieków wartości między firmami z branży poszukiwań i produkcji a dostawcami.

Czytaj dalej

Integracja po fuzji dla graczy na rynku energetycznym

Około połowa fuzji i przejęć nie generuje wartości dla akcjonariuszy głównie dlatego, że firmy nie przywiązują należytej uwagi do integracji po fuzji (PMI). Skuteczna integracja po fuzji w sektorze energetycznym maksymalizuje synergię kosztów, organizuje zespoły do odzwierciedlenia czynników napędzających wartość fuzji i projektuje praktyczną strukturę organizacyjną dla połączonej firmy.

Dowiedz się więcej

12 lekcji integracji poszukiwań i produkcji

Skuteczna integracja poszukiwań i produkcji wykorzystuje 12 kluczowych zasad dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwem i synergią.

Dowiedz się więcej

Trzy kroki, jakie firmy muszą podjąć, by dostosować się do zmieniającej się branży

Sabine Stock z BCG mówi o tym, co należy zrobić, aby dostosować się do szerszej transformacji: bardziej skupiać się na cięciu kosztów, zwracać większą uwagę na elastyczność, w szczególności w zakresie kadry, a także stosować nowe sposoby podejścia w bieżącej działalności.

Osiem kroków do doskonałości operacyjnej dla spółek przesyłowych

Najlepsi operatorzy sieci energetycznych wykorzystują osiem najkorzystniejszych praktyk zapewniających poprawę wydajności i skuteczności.

Czytaj dalej

Usprawnienie europejskiego rynku energetycznego

Polityka energetyczna w Europie spowodowała powstanie bardzo niedoskonałego rynku energetycznego, który zmusza firmy do ponownego przemyślenia swojego modelu biznesowego i portfolio produktowego.

Czytaj dalej

Plany dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, firmy potrzebują szczegółowych planów, które będą dopasowane do ich potrzeb i kontekstu działania oraz skupią uwagę na celach długoterminowych.

Zobacz więcej
Energia i Środowisko

SUBSCRIBE

PL