Produkty i infrastruktura inżynieryjna

Jak radzić sobie z postępami w automatyzacji, nowatorskimi rozwiązaniami i cyfryzacją

Firmy z branż inżynieryjnej i konstrukcyjnej, przemysłu lotniczego i obronnego oraz producenci maszyn i podzespołów muszą zareagować na dynamiczny rozwój automatyzacji, nowatorskich rozwiązań i cyfryzacji. Zwycięzcy osiągają wzrost i uzyskują niższe koszty dzięki ekspansji w sektorze gospodarczym lub obszarze geograficznym, w zakresie innowacji cyfrowych, efektywnych modeli operacyjnych oraz fuzji. Nowe technologie pomagają firmom szybciej dostarczać produkty, projekty i usługi docelowym odbiorcom oraz zapewnić ich lepszą jakość oraz atrakcyjniejsze ceny.

Współpracujemy z konstruktorami maszyn, specjalistami ds. automatyki i dostawcami komponentów w celu rozwijania nowych przewag konkurencyjnych, uruchamiania nowych firm opartych na zmieniających się możliwościach z obszaru cyfryzacji i zapewnienia trwałych wyników.

Dowiedz się więcej na temat cyfryzacji w zakresie maszyn i urządzeń

Firmy z branży produktów i infrastruktury inżynieryjnej odkrywają nowatorskie sposoby na obniżenie kosztów, zarządzanie ryzykiem, zacieśnienie łańcuchów dostaw i usprawnienie prac badawczo-rozwojowych.

Dowiedz się więcej

Model strategii cyfryzacji firmy BCG pomaga w zdobywaniu nowych okazji graczom na przemysłowym rynku B2B.

Poznaj nasze rozwiązania

Globalna firma z branży technologii i inżynierii uruchamia pomyślny program transformacji dla fabryk, mający na celu przystosowanie ich do zmieniających się realiów rynku.

Dowiedz się więcej o tym, co udało się już osiągnąć

Hubertus Meinecke

Managing Director & Senior Partner; Chairman, Western Europe, South America, and Africa

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Engineered Products & Infrastructure eAlert.

Produkty i infrastruktura inżynieryjna

SUBSCRIBE