Wykorzystanie cyfryzacji i danych do tworzenia organizacji nowej generacji

Rewolucja cyfrowa jest trendem, który będzie się utrzymywać, dlatego instytucje finansowe muszą już teraz podjąć stosowne kroki, aby usprawnić swoją działalność. Dane są dziś w pełni obecne w środowisku biznesowym i dostarczają informacji – takich jak te zawarte w naszych corocznych analizach porównawczych – które następnie pozwalają identyfikować słabe punkty i potencjalne obszary rozwoju.

Instytucje finansowe