Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Centrum wsparcia systemu opieki zdrowotnej

Na całym świecie trwają dyskusje o tym, jak zarządzać kosztami opieki zdrowotnej. Lekarze i pracodawcy coraz częściej patrzą na problem przez pryzmat wartości Centrum wsparcia systemu opieki zdrowotnej BCG opiera się na szerokich doświadczeniach z wdrażania rozwiązań na wszystkich etapach łańcucha wartości – od usługodawców przez płatników, aż po dostawców, zarówno w biofarmaceutyce, jak i technologii medycznej.

Centrum wspierania systemu opieki zdrowotnej firmy BCG oferuje rozwiązania dla organizacji, które chcą wprowadzić model opieki zdrowotnej opartej na wartości. Pracujemy także ze Światowym Forum Ekonomicznym i innymi organizacjami partnerskimi nad odkrywaniem nowych rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej opartej na wartości i napędzaniu zmiany.

Odkryj więcej rozwiązań

ICHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement (Międzynarodowe konsorcjum mierzenia wyników w służbie zdrowia) jest organizacją non-profit, współfinansowaną między innymi przez BCG, której celem jest ułatwianie rozwoju opieki zdrowotnej opartej na wartości.

Poznaj nasze rozwiązania
Centrum wsparcia systemu opieki zdrowotnej

SUBSCRIBE

PL