Media i rozrywka

Szukanie okazji w dynamicznie ewoluującym przemyśle

Zmieniające się zachowania konsumentów, przełomowe technologie, konwergencja i oferty usług typu quadruple-play rewolucjonizują branżę medialną. Zmiany te napędzają fuzje i duże transformacje wewnątrz firm medialnych. Firmy z sektorów medialnych muszą zmniejszyć nacisk na tradycyjne oferty oraz zwiększyć zainteresowanie nowymi źródłami przychodu i innowacyjnymi modelami biznesowymi. Muszą także poprawić wydajność operacyjną, wzmocnić odbiór marki i zidentyfikować nowe szanse na tworzenie wartości.

Nowy paradygmat cyfrowy nie musi oznaczać śmierci dla wydawców mediów drukowanych. Całkowita zmiana sposobu myślenia, planowania, działania i definiowania sukcesu we wszystkich aspektach biznesu może wzmocnić markę, zwiększyć grono czytelników i przynieść większe przychody.

Dowiedz się więcej

Ustalanie cen jest potężnym narzędziem dla firm medialnych przy generowaniu przychodu, zwiększeniu lojalności klientów i rozwijaniu nowych usług informacyjnych. Jak można stworzyć skuteczniejszą strategię cenową?

Poznaj nasze rozwiązania

Dowiedz się, jak firma BCG wsparła dużą azjatycką firmę medialną w przejściu od mediów drukowanych do elektronicznych.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Patrick Forth

Managing Director & Senior Partner

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Media and Entertainment eAlert.

Media i rozrywka

SUBSCRIBE