Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Poruszanie się w zmieniających się warunkach

Firmy z branży technologii medycznych stają przed wyzwaniami fundamentalnego przekształcenia sposobu, w jaki działają, aby zapewnić zrównoważony wzrost i zyskowność. Torben Danger, partner i lider globalnego sektora technologii medycznych, omawia, jak firmy mogą przezwyciężyć trudne nowe wyzwania w branży technologii medycznych.

Przesunięcie zamówień publicznych w MedTech poza cenę zakupu, w odniesieniu do wyników pacjentów

Firmy BCG i MedTech Europe opracowały model oparty na wartościach, które pomagają organom kontraktującym organizacje z branży opieki zdrowotnej w podejmowaniu lepszych decyzji przy zakupie technologii medycznych.

W 2014 roku Parlament Europejski uchwalił nową dyrektywę o zamówieniach publicznych, która zachęca szpitale i systemy opieki zdrowotnej do odejścia od podejmowania decyzji w zakresie zaopatrzenia w oparciu o cenę. Zamiast tego ustanawia bardziej holistyczną perspektywę, która uwzględnia jakość, koszty całkowite na przestrzeni cyklu życia produktu oraz szersze uwarunkowania socjoekonomiczne dotyczące zakupu technologii medycznych.

Wspierając tę inicjatywę, firma Boston Consulting Group oraz MedTech Europe – sojusz europejskich stowarzyszeń handlujących technologiami medycznymi – opracowały dla organów kontraktujących model ułatwiający lepszą ocenę rzeczywistych kosztów i wartości rozwiązań technologii medycznych oraz podejmowanie lepszych decyzji dotyczących zamówień. Przy bliskiej współpracy ze specjalistami z czołowych instytucji opieki zdrowotnej, które wprowadziły innowacyjne praktyki dotyczące zaopatrzenia, doprowadzono do opracowania prostej nomenklatury, która pomoże urzędnikom odpowiedzialnym za zakupy stworzyć procedury składania ofert przetargowych na produkty medyczne, które promują lepsze wyniki dla pacjentów  

Nowy model został opracowany, w celu likwidacji barier w obrębie instytucji opieki zdrowotnej i wprowadzania innowacji w firmach z branży technologii medycznych.

Sześć kroków do przekształcenia komercyjnego modelu w branży technologii medycznych

Istnieje sześć potwierdzonych działań, które mogą pomóc firmom w rozpoczęciu transformacji ich modelu komercyjnego.

Czytaj dalej

Urządzenia i technologie medyczne

Barry Rosenberg na temat wzrostu i wyników w branży technologii medycznych

Barry Rosenberg, partner i dyrektor zarządzający w firmie BCG, omawia dwa najważniejsze wyzwania, przed którymi obecnie stoi branża technologii medycznych: wzrost i wyniki.

Zwycięstwo na dynamicznym rynku technologii medycznych w Chinach

Dlaczego Chiny powinny pozostać strategicznym punktem odniesienia dla patrzących w przyszłość graczy z branży technologii medycznych.

Czytaj dalej

Innowacje w modelach biznesowych mobilnej opieki zdrowotnej

Aplikacje i urządzenia mobilne służące dostarczaniu informacji medycznych i usług klinicznych mogą zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami.

Czytaj dalej
Urządzenia i technologie medyczne

SUBSCRIBE

PL