Metalurgia i górnictwo

Niestabilny krajobraz wymaga zdolności dostosowywania się i gotowości do wprowadzania zmian

Firmy z branży metalurgicznej i górniczej zajmują niestabilne obszary krajobrazu przemysłowego, co zmusza je do nieustannego opracowywania nowych strategii i działań. Firmy stają przed trudnymi wyzwaniami, takimi jak osiągnięcie wzrostu tworzącego wartość i dostosowanie modeli biznesowych, aby móc konkurować w zmieniającym się globalnym krajobrazie. Muszą także przekształcać kulturę firmową, aby nie skupiała się ona tylko na produkcji i bezpieczeństwie, ale w sposób zrównoważony traktowała produkcję, jakość, bezpieczeństwo i koszty – w czasach, gdy prowadzenie działalności gospodarczej staje się trudniejsze.

Firmy górnicze nie powinny przywiązywać nadmiernej wagi do wzrostu cen towarów w 2016 roku, który u niektórych wzbudził optymizm. Aby przetrwać na rynku, firmy z branży górniczej będą musiały w swoich strategiach uczynić priorytetem odbudowę zaufania inwestorów.

Najnowsze Trendy

Centrum BCG współpracuje z wiodącymi firmami, aby doskonalić ich procesy decyzyjne i poprawiać ich wyniki w oparciu o inteligentne i strategiczne stosowane nowych technologii cyfrowych i zaawansowanej analityki.

Poznaj nasze rozwiązania

Firma górnicza opracowuje nowy model komercyjny, aby wygenerować dodatkową wartość.

Dowiedz się więcej o tym, co udało się osiągnąć

Hubertus Meinecke

Managing Director & Senior Partner; Chairman, Western Europe, South America, and Africa

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Metals & Mining eAlert.

Metalurgia i górnictwo

SUBSCRIBE