Główni inwestorzy i private equity

Radzenie sobie z wyzwaniami, które pojawiają się wraz z sukcesem

Pomimo całej negatywnej otoczki wokół światowej kondycji ekonomicznej, globalni inwestorzy nigdy nie mieli tyle pieniędzy, co dzisiaj. Większa ilość pieniędzy podążająca za rozwojem kapitału doprowadziła do niepotykanego wręcz zwielokrotnienia liczby przejęć. Droższy kapitał wymaga ambitnych planów tworzenia wartości, większego zaangażowania ze strony inwestorów i efektywnego nadzorowania przez zarząd. Jak firmy mogą radzić sobie z tymi wyzwaniami?

Tawfik Hammoud, globalny lider praktyki głównych inwestorów i private equity firmy BCG, objaśnia, jak globalni inwestorzy mogą uzyskać przewagę.

Najnowsze Trendy

Kluczowe dla tworzenia wartości jest pierwsze 100 dni po dokonaniu przejęcia. Zobacz, jak szybko zapewnić poprawę i rozwój działalności.

Poznaj nasze rozwiązania

W przedsiębiorstwie doświadczono trzech kolejnych lat stałego wzrostu EBITDA. Firma BCG pomogła ustawić je na właściwym torze z 25% zyskiem.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Tawfik Hammoud

Managing Director & Senior Partner; Global Leader, Principal Investors & Private Equity Practice

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Principal Investors & Private Equity eAlert.

Główni inwestorzy i private equity

SUBSCRIBE